Nejsou tresty jako tresty

Život není černobílý, život je život a nic není ze své podstaty zlé nebo dobré. I trest je jen nástroj a záleží na tom, kdo jej drží v ruce a s jakým záměrem jej používá.

více

Vnitřní a vnější motivace

Na motivaci jako takovou se můžeme dívat ze dvou hledisek. Jako na obchodní vztah nebo jako na proud emocí, který nás strhává. Motivaci totiž máme vnitřní a vnější. Nechápejme ale toto členění tak, že mezi těmito dvěma motivacemi je tlustá dělicí čára. Jsou spíše jako dvě větve téhož stromu, které sice jsou každá samostatná, ale zároveň jsou spojené jedním kmenem; jsou jedním stromem.

více

Copingové strategie

Copingové strategie jsou stručně řečeno způsoby, kterými se uklidňujeme, a tím se vyrovnáváme se stresem. I psi mají svůj repertoár copingových strategií.

více

Psí intimní zóna

Jednou z cest, jak vysvětlit majitelům, co se děje a proč je jejich pes při setkání s jiným psem nevrlý, je popsání situace z pohledu psa pomocí „intimní zóny“.

více

Psí život s lidmi

Ještě před nějakými padesáti lety bylo psů, kteří by byli považováni za členy rodiny a žili, jak je dnes zvykem, uvnitř v domě nebo v bytě, spali s majiteli v posteli a majitelé s nimi trávili svůj volný čas, naprosté minimum.

více

Psí konverzační kartičky – seznamka pro pejskaře

Družná atmosféra, vzájemné sdílení a fandění si není samozřejmostí. Pokud chceme, aby na konci akce účastníci konstatovali, že ta akce byla super, protože se sešla príma parta lidí, je často potřeba tomu trochu pomoci.

více

Děti a psi – práce jako na kostele

Děti a psi – téma, které čas od času hýbe veřejností, jenže obvykle až když nějaký pes vážně kousne. Dle našeho názoru tu však jde o mnohem hlubší problém, než jen o riziko pokousání a o to, zda takového psa utratit nebo ne. To je jen pomyslná špička ledovce. Mnohem podstatnější je, jak vlastně učíme děti vnímat psy a zvířata, jak je učíme rozumět psí komunikaci, zda je učíme empatii a soucitu.

více