Třetí kurz animoterapie 12.-13.10.2024

 

Kurz je určený majitelům koček, hlodavců, koní a dalších hospodářských zvířat, plazů, ptáků, hmyzu… zkrátka všech myslitelných druhů zvířat, kteří:

 • by se rádi věnovali terapii za asistence zvířete (aneb animoterapii, zooterapii, felinoterapii…), ale neví tak úplně jak na to,
 • chtěli by si rozšířit obzory ohledně možností terapií a jejich forem: relaxační, aktivizační terapie, osvětová – vzdělávací činnost, individuální nebo skupinová…,
 • chtějí se připravit na složení zkoušek animoterapeutických týmů (zkoušky nejsou součástí kurzu)

Pro absolvování kurzu není nutné mít vlastní zvíře vhodné na terapii. Postačí, pokud jste zvědaví, téma vás zajímá a chcete se učit nové věci 🙂

OBSAH KURZU

Obsah kurzu přizpůsobíme vám – účastníkům – a zejména tomu, s jakými zvířaty se budete chtít terapii věnovat. Nečekejte prosím, že půjde o přednášku. Kurz bude velmi interaktivní. Což znamená, že si nejen vše vyzkoušíte, ale také očekáváme, že se budete inspirovat a učit od sebe navzájem.

Těšit se můžete na spoustu praktických cvičení:

 • ukázky terapií, které zažijete na vlastní kůži v roli klientů
 • simulované individuální nebo skupinové terapie se zvířaty, během kterých si vyzkoušíte roli terapeutů v interakci s různými osobnostmi a handicapy klientů
 • trénink se zvířaty zaměřený na jejich přípravu na terapeutickou práci
 • inspirace k aktivitám bez asistence zvířete a k tématům pro rozhovory s klienty…

Společně se budeme zamýšlet a diskutovat nad nejrůznějšími otázkami, tématy, problémy…:

 • jaká je úloha zvířat v terapii, jaké jsou cíle terapie
 • jak se naladit na zvíře a vnímat jeho neverbální komunikaci a reagovat na ni
 • jak využít potenciál zvířete v terapii
 • jaká je etologie zvířete (jaké jsou jeho potřeby, komunikace a přirozené chování)
 • jak motivovat zvíře ke spolupráci a co dělat, když zvíře nespolupracuje
 • jak si připravit program terapie a jak komunikovat s organizací (včetně ceny za terapii)
 • jak řešit přepravu zvířat, jejich ustájení, kálení, močení…
 • a další dle potřeby 🙂

JAK BUDOU V KURZU ZAPOJENA ZVÍŘATA

Kurz se bude konat se zapojením zvířat spolku Zvěřinec na statku.

Jinými slovy: během kurzu vám zapůjčíme zvíře, se kterým budete trénovat a realizovat simulované praxe. Zvířat máme k dispozici nepřeberné množství (např. 18 koček) a druhů (surikaty, lemury, morčata, opičky, agamy, koně, ovce, kozy, drůbež, papoušky, hady, ještěry…), takže se domníváme, že nás jen tak nepřekvapíte tím, s jakým zvířetem byste se terapii chtěli věnovat.

Důvody, proč se nemůžete kurzu zúčastnit se svým vlastním zvířetem:

 1. Je zde velké riziko přenosu nákazy mezi zvířaty, protože by nebylo možné realizovat karanténní opatření.
 2. Museli bychom řešit komplikované problémy s ustájením vašich zvířat, protože by nebyla zapojená do aktivit po celou dobu kurzu a po zbytek času by musela čekat.
 3. Vaše zvířata (a i vás) bychom vystavovali zbytečnému stresu nejen z cizího prostředí, ale i z přítomnosti dalších zvířat, což nejsou podmínky, ve kterých se terapie běžně realizují.

 

LEKTORKY KURZU

Kurzem vás budou provázet zkušené a léty praxe zocelené animoterapeutky, chovatelky psů, koček, hospodářských zvířat a exotů a vedoucí akcí Zvěřince na statku:

Olga Němcová

Veronika Hámková

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

MÍSTO KONÁNÍ

Zvěřinec na statku

Chuchel 8
583 01 Chuchel u Jeřišna

Kurz bude probíhat ve vnitřních obytných prostorách (pozveme vás k nám domů) a v našem venkovním areálu (záleží na zvířatech, se kterými budete chtít pracovat a na počasí).

Parkovat bude možné přímo v areálu statku nebo v jeho těsné blízkosti.

MAPA – MÍSTO KONÁNÍ

TERMÍM KONÁNÍ a ČASOVÝ ROZVRH

VÍKEND 12. – 13. října 2024

Po oba dva dny budeme začínat v 9:30 a končit v cca 19 hodin. Samozřejmě, že během programu budeme dělat dostatek přestávek.

Přijíždět můžete již po 9. hodině, abychom ideálně mohli v 9:30 skutečně začít.

Bezprostředně po tomto kurzu se budou konat zkoušky animoterapeutických týmů (podmínkou je dostatečný zájem o zkoušky), které nejsou součástí kurzu, ale jsou podmínkou pro jejich absolvování (bez tohoto kurzu není možné na zkoušky animoterapeutických týmů nastoupit).

UBYTOVÁNÍ

Prosím o instrukce 

 • o to, jak, kde a za kolik by se dalo bydlet přímo u vás na statku
 • doporučení – ideálně odkaz na ubytování poblíž 

STRAVOVÁNÍ

K dispozici bude drobné občerstvení. Určitě vám uvaříme čaj nebo kávu. K obědu buď něco uvaříme nebo si objednáme donáškové jídlo.

KONTAKTY

Dotazy k místu konání a k organizaci kurzu a zkoušek prosím směřujte na Olgu Němcovou
mobil: 775 910 136
e-mail: zverinecnastatku@seznam.cz

Dotazy k přihláškám a platbám směřujte na info@jdeto.team

Kurz se bude konat při minimální účasti tří osob.

CENA ZA KURZ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Kč 3 500,– (EUR 146,–) za osobu

 

Cenu za kurz prosím uhraďte na účet ihned poté, co vám e-mailem potvrdíme, že s vámi počítáme:

v Kč 2300999425/2010
IBAN: CZ72 2010 0000 0023 0099 9425 (BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX)

v EUR 2602687873 / 2010
IBAN: CZ71 2010 0000 0026 0268 7873 (BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX)

Jako variabilní symbol uveďte prosím číslo svého mobilu (stejné jako v přihlášce); je-li to možné, uveďte do zprávy pro příjemce své jméno. Pokud o to v přihlášce požádáte, vystavíme vám fakturu.

Neúčast není důvodem pro vrácení již zaplacené částky aneb storno poplatek činí 100 %. Vstupné není ani možné převést na jiný termín kurzu. Pokud se chcete storno poplatku vyhnout, můžete si za sebe najít náhradníka. O tom nás prosím informujte na info@jdeto.team. Zaplacené vstupné vám pochopitelně vrátíme, pokud by kurz nebylo možné realizovat z důvodů na naší straně – tedy na straně pořadatele.

POZOR – průběh kurzu budeme natáčet. Odesláním přihlášky dáváte souhlas s natáčením a fotografováním Vaší osoby v souladu s PODMÍNKAMI VZNIKU A ŠÍŘENÍ FOTOGRAFIÍ A ZVUKOVĚ-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMŮ. Bez tohoto souhlasu není možné se kurzu zúčastnit. Videa vám po skončení kurzu zašleme a budete je mít pro soukromé účely k dispozici v souladu s LICENČNÍMI PODMÍNKAMI pro uživatele vzdělávacích materiálů. Věříme, že vám poslouží nejen jako upomínka, ale především jako benefit v podobě autentických inspirativních a vzdělávacích materiálů.

Akci pořádá: JdeTo Klub, z. s. (IČO: 047 89 997)

PŘIHLÁŠKA