ZKOUŠKY canisterapeutických týmů v Brně 17.11.2022

POZOR – PRO PŘEZKUŠOVANÉ TÝMY SE PSEM JIŽ MÁME PLNO. HLÁSIT SE MŮŽETE JEN JAKO DIVÁCI BEZ PSA NEBO NÁHRADNÍCI.

PROGRAM – NÁPLŇ – OBSAH

Zkoušky se konají v souladu s NOVÝM zkušebním řádem JdeTo klubu, z. s. platným od 23.6.2021: ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY CANISTERAPEUTICKÝCH TÝMŮ

PROSÍME, abyste si zkušební řád pečlivě prostudovali. Během zkoušek bude prostor vyjasnit případné nejasnosti.

Zkoušky se budou konat při minimální účasti čtyř týmů. NA ZKOUŠKÁCH VÍTÁME i DIVÁKY bez psů – určitě to pro vás bude zajímavá inspirace a zkušenost.

CERTIFIKÁTY a slovní hodnocení ke zkoušce obdržíte poštou do 30ti dnů (překvapením tak bude, na kolik let jste certifikát získali). Nicméně již na místě vám všem sdělíme, zda jste zkoušky či přezkoušení absolvovali úspěšně, či nikoliv.

VŠICHNI ÚČASTNÍCI ZKOUŠEK (včetně diváků) SE BUDOU NA ZKOUŠKÁCH PODÍLET I JAKO FIGURANTI v roli klientů během simulované canisterapeutické praxe. Předem děkujeme za pomoc! Doporučujeme spíše sportovní oblečení, neb se budete zřejmě i válet po zemi 😉

POZOR – během zkoušek budou pořizována videa a fotografie. Odesláním přihlášky dáváte souhlas s natáčením a fotografováním Vaší osoby v souladu s PODMÍNKAMI VZNIKU A ŠÍŘENÍ FOTOGRAFIÍ A ZVUKOVĚ-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMŮ. Bez tohoto souhlasu není možné se zkoušek zúčastnit. Videa budete mít pro soukromé účely po skončení zkoušek k dispozici v souladu s LICENČNÍMI PODMÍNKAMI pro uživatele vzdělávacích materiálů. Věřím, že vám poslouží nejen jako upomínka, ale především jako benefit v podobě autentických inspirativních a vzdělávacích materiálů.

Zkušební komisaři

Hana Böhmová a Petra Marečková

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Místo konání

Areál Psí školy Psí Park, s. r. o. – Cejl 76, Brno. Parkujte prosím na prvním nádvoří. Potom projdete průjezdem a prostory psí školy najdete vpravo – dřevěné dveře.

Dotazy k místu konání prosím směřujte na Petru Marečkovou – mobil 777 967 582, e-mail: mareckova.petra@jdeto.team

Zkoušky se budou konat ve vnitřních prostorách. Povrch je protiskluzová guma. Prostory jsou vytápěné přímotopy – prosím očekávejte teploty 10 – 15 °C (záleží pochopitelně na venkovních teplotách).

MAPA – MÍSTO KONÁNÍ

Termín(y) konání

Zkoušky se konají ve sváteční čtvrtek 17. listopadu 2022.

Zahájení zkoušek v 10:00 hodin. Příjezd bude možný již od 9:30. Prosíme, přijeďte včas, aby zkoušky mohly být skutečně v 9:30 zahájeny.

Předpokládané ukončení zkoušek v 19 hodin (jde o čas za účasti maximálního počtu 8 týmů; pokud se zúčastní týmů méně, skončíme pochopitelně dříve). Všichni účastníci zkoušek jsou povinni setrvat a jako figuranti se účastnit zkoušek až do konce.

V průběhu zkoušek budete mít dostatek času a prostoru na venčení a bude jedna velká přestávka na oběd.

Ubytování a stravování

Na oběd bude možné si společně objednat pizzu nebo jiné donáškové jídlo. Přestávka na oběd bude cca hodinu.  Během celého dne bude možné si uvařit kávu nebo čaj.

Případné ubytování si každý účastník zajišťuje sám.

Co s sebou

  • Psa ideálně v postroji nebo s měkkým obojkem. Běžné vodítko (cca 150 cm délky).
  • Boudičku, klec… kde bude mít pes možnost odpočívat, když nebude na řadě.
  • Nezapomeňte si dostatek pamlsků. Myslete prosím na to, že pamlsky budou používat i figuranti.
  • POMŮCKY na simulaci CT praxe
  • ČISTOU OBUV dovnitř – ideálně nějaké tenisky (pantofle nemusí být ideální)

POZOR!

Psy si můžete odložit v klecích nebo boudičkách přímo v místnosti, kde se zkoušky budou konat. Jelikož v takovém případě budou psi v blízkosti místa, kde budou zkoušky probíhat, není možné je jen někde přivázat, aby nerušili přezkušovaný tým.  Proto jsou z bezpečnostních a organizačních důvodů nutné boudičky nebo klece – není možné, aby se zde psi pohybovali nebo leželi je tak na volno. Samozřejmě si psa můžete nechat odloženého i v autě. Děkujeme za pochopení.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

  • Kč 1 700,– za zkoušku a psa
  • Kč 1 500,– za zkoušku druhého a dalšího psa téhož psovoda
  • Kč 500,– za diváka bez psa

 

Cenu za zkoušky prosím uhraďte na účet číslo 2300999425/2010 ihned poté, co vám e-mailem potvrdíme, že s vámi počítáme. Jako variabilní symbol uveďte číslo svého mobilu (stejné jako v přihlášce); je-li to možné, uveďte do zprávy pro příjemce své jméno.

Pro platby ze zahraničí:

IBAN: CZ72 2010 0000 0023 0099 9425

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Neúčast není důvodem pro vrácení již zaplacené částky, můžete ale za sebe poslat náhradníka (o tom nás prosím informujte)! Již jednou zaplacené vstupné není možné převést na jiný termín zkoušky. Výjimku tvoří pouze případy, kdy zkoušky nebylo možné realizovat z důvodu na naší straně – tedy na straně pořadatele.

Zkoušek se mohou zúčastnit i háravé feny, ovšem s omezením: zkoušky budou absolvovat až jako poslední a budou pozvány až na konkrétní čas – tedy těsně před nástupem na zkoušku. Jejich psovod se samozřejmě může účastnit celých zkoušek. Ale háravá fenka v prostorách být nemůže, aby nenarušovala soustředění psů – samců.

PŘIHLÁŠKA – POZOR! MÁME PLNO. HLÁSIT SE MŮŽETE JIŽ JEN JAKO DIVÁCI NEBO NÁHRADNÍCI.

Pokud se budete hlásit pouze jako divák, vyplňte prosím do všech kolonek formuláře, které jsou povinné, ale vás se netýkají, slovo „divák“.