ZKOUŠKY canisterapeutických týmů v Brně

PROGRAM – NÁPLŇ – OBSAH

Zkoušky se konají v souladu se zkušebním řádem JdeTo klubu, z. s.: Zkušební řád pro zkoušky canisterapeutických týmů.

PROSÍME, abyste si zkušební řád pečlivě prostudovali. Během zkoušek bude prostor vyjasnit případné nejasnosti. Každá disciplína bude před jejím zahájením vysvětlena – případně předvedena.

Zkoušky se budou konat při minimální účasti tří týmů.

CERTIFIKÁTY a slovní hodnocení ke zkoušce obdržíte poštou do 30ti dnů. Nicméně již na místě vám všem sdělíme, zda jste zkoušky či přezkoušení absolvovali úspěšně, či nikoliv.

VŠICHNI ÚČASTNÍCI ZKOUŠEK SE BUDOU NA ZKOUŠKÁCH PODÍLET I JAKO FIGURANTI, a to zejména při povahových testech týmů a při přezkušování canisterapeutických dovedností týmů. Předem děkujeme za pomoc! Doporučujeme spíše sportovní oblečení, neb se budete zřejmě i válet po zemi 😉

Zkušební komisaři

Hana Böhmová a Petra Marečková

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Místo konání

Areál Psí školy Psí Park, s. r. o. – Cejl 76, Brno. Parkujte prosím na prvním nádvoří. Potom projdete průjezdem a prostory psí školy najdete vpravo – dřevěné dveře.

Dotazy k místu konání prosím směřujte na Petru Marečkovou – mobil 777 967 582, e-mail: mareckova.petra@jdeto.team

Zkoušky se budou konat ve vnitřních prostorách. Povrch je protiskluzová guma. Prostory jsou vytápěné přímotopy – prosím očekávejte teploty 10 – 15 °C (záleží pochopitelně na venkovních teplotách). V případě příznivého počasí mohou (po dohodě) některé disciplíny probíhat i venku na nádvoří. Zejména chůze na vodítku nebo přivolání.

MAPA – MÍSTO KONÁNÍ

Termín(y) konání

Původní termín zkoušek v sobotu 14. listopadu 2020 se z důvodů opatření vlády ruší. Nový termín zveřejníme hned, jak bude možné akce obdobného typu opět realizovat (byť v upravené formě).

Zahájení zkoušek v 10:00 hodin. Příjezd bude možný již od 9:30. Prosíme, přijeďte včas, aby zkoušky mohly být skutečně v 10:00 zahájeny.

Předpokládané ukončení zkoušek ve 20 hodin. Všichni účastníci zkoušek jsou povinni setrvat a jako figuranti se účastnit zkoušek až do konce. Výjimka může být učiněna v případě přezkušovaných týmů, pokud to organizace zkoušek umožní.

V průběhu zkoušek budou dělány přestávky dle potřeby včetně jedné velké na oběd.

Ubytování a stravování

Na oběd bude možné si společně objednat pizzu nebo jiné donáškové jídlo. Přestávka na oběd bude cca hodinu.  Během celého dne bude možné si uvařit kávu nebo čaj.

Případné ubytování si každý účastník zajišťuje sám.

Co s sebou

  • Psa ideálně v postroji nebo s měkkým obojkem. Běžné vodítko (cca 150 cm délky).
  • Boudičku, klec… kde bude mít pes možnost odpočívat, když nebude na řadě.
  • Nezapomeňte si dostatek pamlsků. Prakticky u všech disciplín můžete psa odměňovat. Myslete prosím na to, že pamlsky budou používat i figuranti.
  • POMŮCKY!!! Zvláště na simulaci CT praxe.
  • ČISTOU OBUV dovnitř – ideálně nějaké tenisky (pantofle nemusí být ideální)
  • OČKOVACÍ PRŮKAZ PSA (budeme potřebovat číslo čipu)

POZOR! 

Vzhledem k prostorovým možnostem, aby bylo možné vytvořit dostatečný klid a bezpečné prostředí každému týmu, je klec nebo boudička podmínkou účasti. Nebude možné mít psa uvnitř odloženého jen na pelíšku, aby nerušil ostatní a sám mohl v klidu odpočívat.  Psi mohou být odloženi v boudičkách nebo klecích uvnitř třídy. Parkování je možné přímo před budovou nebo u Pensionu Doctor, takže můžete svého psíka nechat také v autě.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

  • Kč 1 600,– za zkoušku a psa
  • Kč 1 400,– za zkoušku druhého a dalšího psa téhož psovoda
  • Kč 500,– za přezkoušení psa
  • Kč 500,– za diváka bez psa

 

Cenu za zkoušky prosím uhraďte na účet číslo 2300999425/2010 zároveň s přihláškou – jako variabilní symbol uveďte číslo svého mobilu (stejné jako v přihlášce); je-li to možné, uveďte do zprávy pro příjemce své jméno.

Neúčast není důvodem pro vrácení již zaplacené částky, můžete ale za sebe poslat náhradníka (o tom nás prosím informujte)!

PŘIHLÁŠKA