ZKOUŠKY canisterapeutických týmů v Praze 23.10.2021

PROGRAM – NÁPLŇ – OBSAH

Zkoušky se konají v souladu se zkušebním řádem JdeTo klubu, z. s. platným od 23.6.2021: ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY CANISTERAPEUTICKÝCH TÝMŮ

PROSÍME, abyste si zkušební řád pečlivě prostudovali. Během zkoušek bude prostor vyjasnit případné nejasnosti.

Zkoušky se budou konat při minimální účasti pěti týmů.

CERTIFIKÁTY a slovní hodnocení ke zkoušce obdržíte poštou do 30ti dnů. Nicméně již na místě vám všem sdělíme, zda jste zkoušky či přezkoušení absolvovali úspěšně, či nikoliv.

VŠICHNI ÚČASTNÍCI ZKOUŠEK (včetně diváků) SE BUDOU NA ZKOUŠKÁCH PODÍLET I JAKO FIGURANTI v roli klientů během simulované canisterapeutické praxe. Předem děkujeme za pomoc! Doporučujeme spíše sportovní oblečení, neb se budete zřejmě i válet po zemi 😉

POZOR – během zkoušek budou pořizována videa a fotografie. Odesláním přihlášky dáváte souhlas s natáčením a fotografováním Vaší osoby v souladu s PODMÍNKAMI VZNIKU A ŠÍŘENÍ FOTOGRAFIÍ A ZVUKOVĚ-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMŮ. Bez tohoto souhlasu není možné se zkoušek zúčastnit. Videa budete mít pro soukromé účely po skončení zkoušek k dispozici v souladu s LICENČNÍMI PODMÍNKAMI pro uživatele vzdělávacích materiálů. Věřím, že vám poslouží nejen jako upomínka, ale především jako benefit v podobě autentických inspirativních a vzdělávacích materiálů.

Zkušební komisaři

Hana Böhmová a Veronika Kučerová

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Místo konání

Komunitní centrum Kopec  – https://www.adventor.org/aktivity/komunitni-centrum-kopec

Adventor, z. s. – Ječná 545/19, Praha 2 – Nové Město

Dotazy k místu konání prosím směřujte na Hanu Böhmovou – mobil 723 367 923, e-mail: bohmova.hana@jdeto.team

Pokud jde o parkování a další znalost místních pražských podmínek prosím kontaktujte členku spolku Blanku Müllerovou – mobil 602 246 404, e-mail: blanka.mullerova@adventor.org

Zkoušky se budou konat kompletně ve vnitřních prostorách komunitního centra, které je umístěno ve sklepení s klimatizací. Počítejte s běžnými pokojovými teplotami. Povrch bude převážně koberec. Cvičební prostor cca 5 x 5 metrů.

MAPA – MÍSTO KONÁNÍ

Termín(y) konání

Zkoušky se konají v sobotu 23. října 2021

Zahájení zkoušek v 9:30 hodin. Příjezd bude možný již od 9:00. Prosíme, přijeďte včas, aby zkoušky mohly být skutečně v 9:30 zahájeny.

Předpokládané ukončení zkoušek ve 20 hodin. Jde o nejzazší čas, můžeme samozřejmě skončit i dříve. V časovém rozvrhu počítáme 1,5 hodinovou pauzou na oběd a s jednou delší pauzou na vyvenčení (venčit chodíme na Karlovo náměstí). Všichni účastníci zkoušek jsou povinni setrvat a jako figuranti se účastnit zkoušek až do konce. Při větším počtu přihlášených týmů mohou být účastníci zkoušek rozděleni do dvou skupin s rozdílným časem zahájení a ukončení zkoušek (např. dopolední skupina a odpolední skupina). O této organizační změně budete včas informováni. Samozřejmě i v tomto případě jste vítání po celou dobu konání zkoušek.

Stravování si každý zajišťuje sám – rozprchneme se po okolí, kde je mnoho stravovacích příležitostí. Samozřejmostí bude drobné občerstvení a možnost udělat si kávu nebo čaj na místě.

Co s sebou

  • Psa ideálně v postroji nebo s měkkým obojkem. Běžné vodítko (cca 150 cm délky).
  • BOUDIČKU, KLEC… kde bude mít pes možnost odpočívat, když nebude na řadě.
  • Nezapomeňte si dostatek pamlsků. Myslete prosím na to, že pamlsky budou používat i figuranti.
  • POMŮCKY na simulaci CT praxe
  • ČISTOU OBUV dovnitř – ideálně nějaké tenisky (pantofle nemusí být ideální)
  • OČKOVACÍ PRŮKAZ PSA (budeme potřebovat číslo čipu)

POZOR! 

Vzhledem k prostorovým možnostem, aby bylo možné vytvořit dostatečný klid a bezpečné prostředí každému týmu, je klec nebo boudička podmínkou účasti. Nebude možné mít psa uvnitř odloženého jen na pelíšku nebo někde přivázaného, aby nerušil ostatní a sám mohl v klidu odpočívat.  Psi budou odloženi v boudičkách nebo klecích uvnitř mimo prostor, kde budou zkoušky probíhat (předsálí, chodby atp).

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

  • Kč 1 700,– za zkoušku a psa
  • Kč 1 500,– za zkoušku druhého a dalšího psa téhož psovoda
  • Kč 600,– za diváka bez psa

 

Cenu za zkoušky prosím uhraďte na účet číslo 2300999425/2010 zároveň s přihláškou – jako variabilní symbol uveďte číslo svého mobilu (stejné jako v přihlášce); je-li to možné, uveďte do zprávy pro příjemce své jméno.

Neúčast není důvodem pro vrácení již zaplacené částky, můžete ale za sebe poslat náhradníka (o tom nás prosím informujte)!

Zkoušek se mohou zúčastnit i háravé feny, ovšem s omezením: zkoušky budou absolvovat až jako poslední a budou pozvány až na konkrétní čas – tedy těsně před nástupem na zkoušku. Jejich psovod se samozřejmě může účastnit celých zkoušek. Ale háravá fenka v prostorách být nemůže, aby nenarušovala soustředění psů – samců.

PŘIHLÁŠKA

Pokud se budete hlásit pouze jako divák, vyplňte prosím do všech kolonek formuláře, které jsou povinné, ale vás se netýkají, slovo „divák“.