ZKOUŠKY canisterapeutických týmů v Praze 10.9.2022

PROGRAM – NÁPLŇ – OBSAH

Zkoušky se konají v souladu se zkušebním řádem JdeTo klubu, z. s. platným od 23.6.2021: ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY CANISTERAPEUTICKÝCH TÝMŮ

PROSÍME, abyste si zkušební řád pečlivě prostudovali. Během zkoušek bude prostor vyjasnit případné nejasnosti.

Zkoušky se budou konat při minimální účasti čtyř týmů. NA ZKOUŠKÁCH VÍTÁME i DIVÁKY bez psů – určitě to pro vás bude zajímavá inspirace a zkušenost.

CERTIFIKÁTY a slovní hodnocení ke zkoušce obdržíte poštou do 30ti dnů (překvapením bude, na kolik let vám byl certifikát vydán). Nicméně již na místě vám všem sdělíme, zda jste zkoušky či přezkoušení absolvovali úspěšně, či nikoliv.

VŠICHNI ÚČASTNÍCI ZKOUŠEK (včetně diváků) SE BUDOU NA ZKOUŠKÁCH PODÍLET I JAKO FIGURANTI v roli klientů během simulované canisterapeutické praxe. Předem děkujeme za pomoc! Doporučujeme spíše sportovní oblečení, neb se budete zřejmě i válet po zemi 😉

POZOR – během zkoušek budou pořizována videa a fotografie. Odesláním přihlášky dáváte souhlas s natáčením a fotografováním Vaší osoby v souladu s PODMÍNKAMI VZNIKU A ŠÍŘENÍ FOTOGRAFIÍ A ZVUKOVĚ-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMŮ. Bez tohoto souhlasu není možné se zkoušek zúčastnit. Videa budete mít pro soukromé účely po skončení zkoušek k dispozici v souladu s LICENČNÍMI PODMÍNKAMI pro uživatele vzdělávacích materiálů. Věřím, že vám poslouží nejen jako upomínka, ale především jako benefit v podobě autentických inspirativních a vzdělávacích materiálů.

Zkušební komisaři

Hana Böhmová a Veronika Kučerová

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Místo konání

Komunitní centrum Kopec  – https://www.adventor.org/aktivity/komunitni-centrum-kopec

Adventor, z. s. – Ječná 545/19, Praha 2 – Nové Město

Dotazy k místu konání prosím směřujte na Hanu Böhmovou – mobil 723 367 923, e-mail: bohmova.hana@jdeto.team

MAPA – MÍSTO KONÁNÍ

Pokud jde o parkování doporučujeme parkovat na Karlově náměstí (kam mimochodem chodíme i venčit). Případně kontaktujete přímo pracovníky komunitního centra, protože oni jsou místní a snad vám poradí nejlépe: adventor@adventor.org nebo volejte 603 204 501.

Zkoušky se budou konat kompletně ve vnitřních prostorách komunitního centra, které je umístěno ve sklepení s klimatizací. Počítejte s běžnými pokojovými teplotami. Povrch bude převážně koberec. Cvičební prostor cca 5 x 5 metrů.

Psy si budete moci nechat ve vedlejší místnosti nebo na přilehlých chodbách. Z tohoto důvodu doporučujeme, aby váš pes uměl odpočívat ideálně v kleci (k dispozici nejsou žádné úvazy a z důvodu bezpečnosti a komfortu pro všechny zúčastněné není možné, aby zde byli na volno), ale hlavně mimo váš dohled (ale uslyší vás a my jeho ;)). Doporučujeme si to natrénovat, případně si s sebou přivést pomocnou sílu, která se během zkoušek bude věnovat psovi, zatímco vy budete dělat figuranta.

POZOR!!! Ve vnitřním dvoře je striktně zakázáno venčit a pouštět psy na volno. To platí už od chvíle, jakmile projdete vraty do průjezdu. Porušení tohoto pravidla bude znamenat okamžité vyloučení ze zkoušek a zaplacení pokuty až ve výši Kč 1 000,–. Celý prostor je monitorován kamerovým systémem. Předem děkujeme za pochopení, jelikož jde o podmínku majitelů objektu, abychom zde mohli pořádat akce se psy. Porušení této podmínky by také mohlo znamenat, že nám zde bude znemožněno do budoucna fungovat. Venčit prosím choďte na ulici nebo do parku na Karlově náměstí. Organizačně vše zařídíme tak, abyste měli k dispozici dostatek času na vyvenčení.

Termín(y) konání

Zkoušky se konají v sobotu 10. září 2022

Zahájení zkoušek v 9:30 hodin. Příjezd bude možný již od 9:00. Prosíme, přijeďte včas, aby zkoušky mohly být skutečně v 9:30 zahájeny.

Předpokládané ukončení zkoušek v 19 hodin (při maximálním počtu 8 přihlášených týmů – pokud se přihlásí týmů méně, skončíme dříve). V časovém rozvrhu počítáme s 1,5 hodinovou pauzou na oběd a s jednou delší pauzou na vyvenčení. Všichni účastníci zkoušek jsou povinni setrvat a jako figuranti se účastnit zkoušek až do konce.

Stravování si každý zajišťuje sám – rozprchneme se po okolí, kde je mnoho stravovacích příležitostí. Samozřejmostí bude drobné občerstvení a možnost udělat si kávu nebo čaj na místě.

Co s sebou

  • Psa ideálně v postroji nebo s měkkým obojkem. Běžné vodítko (cca 150 cm délky).
  • BOUDIČKU, KLEC… kde bude mít pes možnost odpočívat, když nebude na řadě.
  • Nezapomeňte si dostatek pamlsků, pokud je budete používat. Myslete prosím na to, že pamlsky budou používat i figuranti.
  • POMŮCKY na simulaci CT praxe (budete-li něco potřebovat, můžete se i zeptat, jestli náhodou nebudeme mít pomůcky k dispozici, abyste se s nimi nemuseli tahat)
  • ČISTOU OBUV dovnitř – ideálně nějaké tenisky (pantofle nemusí být ideální, i když běžně jsme zde naboso nebo jen v ponožkách)

Ještě jednou POZOR! 

Vzhledem k prostorovým možnostem, aby bylo možné vytvořit dostatečný klid a bezpečné prostředí každému týmu, je klec nebo boudička podmínkou účasti (s výjimkou obřích psů). Nebude možné mít psa uvnitř odloženého jen tak na volno na pelíšku, aby nerušil ostatní a sám mohl v klidu odpočívat.  Psi budou odloženi v boudičkách nebo klecích uvnitř mimo prostor, kde budou zkoušky probíhat (předsálí, chodby atp).

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

  • Kč 1 700,– za zkoušku a psa
  • Kč 1 500,– za zkoušku druhého a dalšího psa téhož psovoda
  • Kč 600,– za diváka bez psa

 

Cenu za zkoušky prosím uhraďte na účet číslo 2300999425/2010 ihned poté, co vám e-mailem potvrdíme, že s vámi počítáme. Jako variabilní symbol uveďte číslo svého mobilu (stejné jako v přihlášce); je-li to možné, uveďte do zprávy pro příjemce své jméno.

Pro platby ze zahraničí:

IBAN: CZ72 2010 0000 0023 0099 9425

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Neúčast není důvodem pro vrácení již zaplacené částky, můžete ale za sebe poslat náhradníka (o tom nás prosím informujte)! Již jednou zaplacené vstupné není možné převést na jiný termín zkoušky. Výjimku tvoří pouze případy, kdy zkoušky nebylo možné realizovat z důvodu na naší straně – tedy na straně pořadatele.

Zkoušek se mohou zúčastnit i háravé feny, ovšem s omezením: zkoušky budou absolvovat až jako poslední a budou pozvány až na konkrétní čas – tedy těsně před nástupem na zkoušku. Jejich psovod se samozřejmě může účastnit celých zkoušek. Ale háravá fenka v prostorách být nemůže, aby nenarušovala soustředění psů – samců.

PŘIHLÁŠKA

Pokud se budete hlásit pouze jako divák, vyplňte prosím do všech kolonek formuláře, které jsou povinné, ale vás se netýkají, slovo „divák“.