ZKOUŠKY canisterapeutických týmů v Suchých Lazcích (Ostravsko) 6.2.2022

PROGRAM – NÁPLŇ – OBSAH

Zkoušky se konají v souladu se zkušebním řádem JdeTo klubu, z. s. platným od 23.6.2021: ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY CANISTERAPEUTICKÝCH TÝMŮ

PROSÍME, abyste si zkušební řád pečlivě prostudovali. Během zkoušek bude prostor vyjasnit případné nejasnosti.

Zkoušky se budou konat při minimální účasti pěti týmů.

CERTIFIKÁTY a slovní hodnocení ke zkoušce obdržíte poštou do 30ti dnů. Nicméně již na místě vám všem sdělíme, zda jste zkoušky či přezkoušení absolvovali úspěšně, či nikoliv.

VŠICHNI ÚČASTNÍCI ZKOUŠEK (včetně diváků) SE BUDOU NA ZKOUŠKÁCH PODÍLET I JAKO FIGURANTI v roli klientů během simulované canisterapeutické praxe. Předem děkujeme za pomoc! Doporučujeme spíše sportovní oblečení, neb se budete zřejmě i válet po zemi 😉

POZOR – během zkoušek budou pořizována videa a fotografie. Odesláním přihlášky dáváte souhlas s natáčením a fotografováním Vaší osoby v souladu s PODMÍNKAMI VZNIKU A ŠÍŘENÍ FOTOGRAFIÍ A ZVUKOVĚ-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMŮ. Bez tohoto souhlasu není možné se zkoušek zúčastnit. Videa budete mít pro soukromé účely po skončení zkoušek k dispozici v souladu s LICENČNÍMI PODMÍNKAMI pro uživatele vzdělávacích materiálů. Věřím, že vám poslouží nejen jako upomínka, ale především jako benefit v podobě autentických inspirativních a vzdělávacích materiálů.

Zkušební komisaři

Hana Böhmová a Marian Balaj

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Místo konání

Soukromý statek v Suchých Lazcích (mezi Opavou a Ostravou) – Přerovecká 75/83, Suché Lazce.

Příjezdovou cestu nenajdete v ulici Přerovecká, ale ze silnice Hlavní, která spojuje Nové Sedlice a Podvihov – viz odkaz na mapu.

Zkoušky se budou primárně konat ve školicích prostorech, které se nachází v patře (přístup po dřevěných točitých schodech), a které budou vytápěny na pokojovou teplotu. Psy si budete moci odložit ve vlastních boudičkách nebo klecích buď v přímo v patře – tedy v místnosti, kde budou zkoušky probíhat, nebo dole v přízemí v bývalé stáji, kde bude o něco nižší teplota.

V místě, kde budou samotné zkoušky probíhat, bude na podlaze příjemný protiskluzový povrch.

Parkovat budeme přímo v areálu statku (vjeďte branou dovnitř). Na statku se pohybuje spousta zvířat, prosím mějte své psy na vodítku – mimo místo určené k volnému pobíhání, které vám na místě ukážeme.

 

MAPA – MÍSTO KONÁNÍ

Termín(y) konání

Zkoušky se konají v neděli 6. února 2022

Zahájení zkoušek v 9:30 hodin. Příjezd bude možný již od 9:00. Prosíme, přijeďte včas, aby zkoušky mohly být skutečně v 9:30 zahájeny.

Předpokládané ukončení zkoušek ve 20 hodin. Všichni účastníci zkoušek jsou povinni setrvat a jako figuranti se účastnit zkoušek až do konce. Při větším počtu přihlášených týmů mohou být účastníci zkoušek rozděleni do dvou skupin s rozdílným časem zahájení a ukončení zkoušek (např. dopolední skupina a odpolední skupina). O této organizační změně budete včas informováni. Samozřejmě i v tomto případě jste vítání po celou dobu konání zkoušek.

V průběhu zkoušek budou dělány přestávky dle potřeby včetně jedné velké na oběd.

Ubytování a stravování

Přestávka na oběd bude 60 minut a oběd pravděpodobně vyřešíme domácí polévkou nebo objednáním donáškového jídla. Během celého dne bude možné si uvařit kávu nebo čaj a k dispozici bude drobné občerstvení. Ve školicích prostorech je funkční a plně vybavená kuchyňka.

V areálu se můžete také ubytovat. V tomto případě prosím kontaktujte paní Zuzanu Vrtiškovou – 605 412 339.

Co s sebou

 • Psa ideálně v postroji nebo s měkkým obojkem. Běžné vodítko (cca 150 cm délky).
 • Boudičku, klec… kde bude mít pes možnost odpočívat, když nebude na řadě.
 • Nezapomeňte si dostatek pamlsků. Myslete prosím na to, že pamlsky budou používat i figuranti.
 • Vlastní židličku (nějaké židle a sedací vaky zde jsou, ale nejsme si jisti, zda jich bude dostatek pro všechny)
 • POMŮCKY na simulaci CT praxe
 • ČISTOU OBUV dovnitř – ideálně nějaké tenisky (pantofle nemusí být ideální)
 • OČKOVACÍ PRŮKAZ PSA (budeme potřebovat číslo čipu)

Pokud jde o aktuální covidová opatření, budeme vás informovat ve zvláštním e-mailu těsně před akcí.

POZOR! 

Vzhledem k prostorovým možnostem, aby bylo možné vytvořit dostatečný klid a bezpečné prostředí každému týmu, je klec nebo boudička podmínkou účasti. Nebude možné mít psa uvnitř odloženého jen na pelíšku, aby nerušil ostatní a sám mohl v klidu odpočívat.  Psi mohou být odloženi v boudičkách nebo klecích přímo v budově, ale samozřejmě si můžete psy nechat i v autě.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

  • Kč 1 700,– za zkoušku a psa
  • Kč 1 500,– za zkoušku druhého a dalšího psa téhož psovoda
  • Kč 500,– za diváka bez psa

Cenu za zkoušky prosím uhraďte na účet číslo 2300999425/2010 zároveň s přihláškou – jako variabilní symbol uveďte číslo svého mobilu (stejné jako v přihlášce); je-li to možné, uveďte do zprávy pro příjemce své jméno.

Neúčast není důvodem pro vrácení již zaplacené částky, můžete ale za sebe poslat náhradníka (o tom nás prosím informujte)!

PŘIHLÁŠKA

Pokud se budete hlásit pouze jako divák, vyplňte prosím do všech kolonek formuláře, které jsou povinné, ale vás se netýkají, slovo „divák“.