AKADEMIE pro psí instruktory 2023/2024

Do čeho jdeme:

JAK pracovat se psy, s klienty i sám se sebou, tak o tom je Akademie.
Můžete se těšit, že se budete učit, učit a učit:

 • JAK ROZUMĚT PRINCIPŮM A METODÁM UČENÍ, A JAK A KDY JE POUŽÍT V PRAXI  
 • JAK VYSVĚTLOVAT, NASLOUCHAT, POMÁHAT…  
 • JAK POROZUMĚT PSÍ ŘEČ 
 • JAK KOMUNIKOVAT S KLIENTY  
 • JAK VĚDOMĚ POUŽÍVAT ŘEČ TĚLA  
 • JAK A CO UČIT JAKO ZÁKLADY PRO SPORTOVNÍ KARIÉRU  
 • JAK A CO UČIT RODINNÉHO PSA  
 • JAK SI PORADIT S PROBLÉMOVÝM CHOVÁNÍPSŮ (STRACH – AGRESE 
 • JAK (SE) MOTIVOVAT  
 • JAK PRACOVAT SE STRESEM A BÝT TEĎ A TADY  
 • JAK PRACOVAT S RŮZNÝMI POVAHOVÝMI TYPY LIDÍ A PSŮ 
 • JAK PŘIJÍMAT A POSKYTOVAT OTEVŘENOU ZPĚTNOU VAZBU  
 • JAK SPOLUPRACOVAT A SDÍLET 
 • JAK NEZAPOMÍNAT NA ETICKÉ A MORÁLNÍ HODNOTY  
 • JAK SE NEBÁT CHYB A VYTĚŽIT Z NICH MAXIMUM 

Každý

milovník psů

se může stát

profesionálem

Po absolvování Akademie se budete orientovat v teoretickém i v praktickém uplatnění operantního podmiňování. Naučíte se používat základní metody tréninku: tvarování, navádění, cílení a zachycení i práci s tlakem. A budete umět používat kvadranty operantního podmiňování a behaviorální analýzu při  výchově i tréninku psů a zejména při řešení problémů.

V teorii i po praktické stránce se naučíte používat metody klasického podmiňování: podmiňování, protipodmiňování, postupnou desenzitizaci a zaplavení.

Všechny pojmy a metody se naučíte vysvětlovat srozumitelně, jednoduše a poutavě svým klientům. Získáte portfólio dovedností, aktivit, cvičení a her, díky kterým budete připraveni vést kurzy, semináře i individuální konzultace pro začátečníky i pokročilé. Budete umět řešit běžné i vážnější problémy psů – například pozornost, sebekontrolu, motivaci, problémy se zvládáním samoty, vycházkovou chůzi na prověšeném vodítku, přivolání apod. Také se naučíte základy práce s agresivními a bojácnými psy. Budete se orientovat v problematice stresu a budete umět stres řešit z preventivního, krizového i dlouhodobého hlediska.

Získáte základní vhled do psí komunikace, a to jak ve smyslu pes – pes, tak ve smyslu pes – člověk. Naučíte se používat sociální učení ve své kynologické praxi. Samozřejmostí je i pokročilá práce s vodítkem a řešení problémů bez použití pamlsků. Dozvíte se, jak vědomě vnímat psí i lidskou neverbální komunikaci a jak ji používat v praxi. Naučíte se pracovat s různými povahovými typy lidí i psů. Budete umět srozumitelně komunikovat s klienty, motivovat je a podporovat.

Budete mít za sebou několik desítek zkušeností z praxe se skutečnými klienty a s cizími psy.

Naučíte se používat základní nástroje pro úspěšné online poskytování služeb.

Získáte přátele a kontakty, které přetrvají i po skončení Akademie. Akademií to teprve začíná!

Jak na to jdeme:

 • INDIVIDUÁLNĚ – umíme každou minutu přizpůsobit tomu, co nejvíce potřebujete   
 • SROZUMITELNĚ – i tu nejsložitější teorii vysvětlujeme lidsky  
 • PRAKTICKY – co se naučíte a dozvíte, můžete rovnou vzít a začít používat  
 • HRAVĚ – trénink dělá mistra, a proto si vše vyzkoušíte a zažijete na vlastní kůži  
 • POHODOVĚ – i bez zkoušek ze sebe vydáte a naučíte se maximum  

Vaši píli oceníme CERTIFIKÁTEM

Podmínkou pro získání certifikátu je 100% splnění všech domácích úkolů.

Zcela úmyslně není tento kurz akreditován – kurz tvoříme na míru účastníkům, nikoliv na míru úředníkům a papírům.

Pro koho je Akademie určena

Akademie je otevřena všem, kdo mají zájem se sebevzdělávat a získávat nové zkušenosti. Není pro nás podstatné, zda toužíte po kariéře psího instruktora, nebo jím už třeba jste. Věříme, že nabyté dovednosti a znalosti lze uplatnit na mnoha místech – veterináři, chovatelé, majitelé psích hotelů… Vstupní podmínkou pro nás proto je, že se chcete učit. Jsme připraveni i na naprosté začátečníky.

Pokud dáváte přednost ONLINE výuce, nepřehlédněte naši ONLINE Akademii 2023/2024

Jsme připraveni na nepředvídatelné události

V případě, že by nastaly nepředvídatelné události jako jsou povodně, sněhová kalamita, zemětřesení, pandemie apod., budeme na takové situace pružně reagovat – například:

 • Pro případ, že se nebudete moci některé z lekcí zúčastnit (např. z důvodu nachlazení), důležité momenty z Akademie natáčíme – budete si tak moci shlédnout průběh celého víkendu ve formě videí (videa budou samozřejmě k dispozici všem, a tak se můžete ke kterémukoliv momentu z Akademie kdykoliv vrátit)
 • Pokud nám bude znemožněno potkat se osobně, budeme se po nezbytně nutnou dobu setkávat on-line. I v případě on-line výuky můžete očekávat interaktivní výuku maximálně naživo.
 • A kromě toho, jsme přesvědčeni, že každý problém má své řešení, jen jde o to ho najít. A my hledat umíme a hledáme rádi 🙂

Kdo do toho jde - instruktorky

Hana Böhmová - Tereza Hoření - Petra Marečková

 

Máme mnoho společného:

Psi jsou naši parťáci. Respektujeme je a oni respektují nás.
Máme dlouholeté zkušenosti s učením lidí a psů a chceme se o ně podělit.
Baví nás moderní, aktivní, zážitkové a sebezkušenostní styly učení.
Jsme kreativní, nebojíme se dělat věci jinak a zkoušet nová řešení.
Věříme svým žákům, že dokáží, co si umanuli, a chceme jim pomoci, splnit si sny.

A přitom jsme každá jiná:

Hana Böhmová

krizový manager a motor

"Kde jiní vidí problém, já vidím příležitost"

Nejbohatší zkušenosti:
canisterapie a příprava canisterapeutických týmů, problémové chování psů, výchova rodinného psa

Kvalifikace navíc:
zážitková pedagogika, krizová intervence, facilitace, účetní

Tereza Hoření

důsledná učitelka s mateřským přístupem

"Dívám se na svět z té lepší stránky, i když to občas dá zabrat"

Nejbohatší zkušenosti:
trénink a posuzování dogdancingu, výchova rodinného psa
Kvalifikace navíc:
chovatelství, tanec, firemní vzdělávání dospělých, ITosobní rozvoj

Petra Marečková

empatická umělkyně milující lidi i psy

"Múza nikdy nespí"

Nejbohatší zkušenosti:
agility, výchova rodinného psa, problémové chování
Kvalifikace navíc:
fotografie, učitelka na střední škole, vedení psí školy s více instruktory

Co potřebujete vědět, pokud to toho jdete s námi:

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Kurz sestává ze sedmi prodloužených víkendů a jednoho táborového pobytu. Pokud si to situace vyžádá (bude nutný další trénink nebo "doučování"), setkáme se mezi víkendy ještě formou on-line konzultace/setkání (termín bude stanoven po dohodě). Celkem vás bude čekat minimálně 180 hodin přímé výuky a k tomu více jak 20 hodin video materiálů (návody, postupy, videa, webináře, podcasty...) a desítky stran infografiky.

Akademii není možné absolvovat bez psa, protože jej budete potřebovat k plnění většiny vašich domácích úkolů. Prosím počítejte s tím, že vaši psi se budou moci zúčastnit z prostorových a z programových důvodů jen některých lekcí. S jejich účastí na táborovém pobytu naopak počítáme. Pes bude vaším učitelem. Pokud vlastního psa aktuálně nemáte nebo je indisponovaný, můžete pracovat i se psem zapůjčeným. Během lekcí budete pracovat primárně s cizími psy a nikoli s těmi vlastními.

Během Akademie budete dostávat domácí úkoly spočívající v praktických cvičeních a v samostudiu materiálů. Splnění domácích úkolů je podmínkou získání certifikátu o absolvování Akademie. Počítejte prosím s časovou náročností úkolů cca 10 - 20 hodin měsíčně! Domácí úkoly nepodceňujte, nejsou jen jakýmsi doplňkem, ale důležitou součástí studia.  Jsme si vědomi toho, že Akademie je po časové i psychické stránce náročný kurz. Pokud v průběhu kurzu zjistíte, že je toho na vás moc, můžete přejít do tzv. HOBBY varianty. V HOBBY variantě (bez nároku na získání certifikátu) si můžete Akademii užít dle vlastních možností a bez tlaku na plnění domácích úkolů. HOBBY varianta nemá vliv na cenu kurzu.

K pohodovému absolvování Akademie budete potřebovat kromě psa s příslušenstvím i počítač s webkamerou, kvalitní internetové připojení a mobil nebo kameru za účelem natáčení videozáznamů. Sice se budeme potkávat naživo, ale většina domácích úkolů bude vyžadovat použití vyjmenované techniky. I případné konzultace budou probíhat online.

Místo konání

ZKO Kyjov - Boršov

Víkendová setkání i závěrečný tábor se budou konat ve vnitřních a venkovních prostorách areálu ZKO Kyjov - Boršov (Za Humny 3301/18, Kyjov - Boršov). Zároveň zde budete mít možnost se ubytovat i s plnou penzí na pokojích, a to i se svými psy. Ubytování a strava není součástí ceny kurzu! Aktuální ceník ubytování najdete na webu ZKO Kyjov - Boršov.

Organizace ubytování a stravování proběhne naším prostřednictvím po uzávěrce přihlašování do Akademie.

Víkendová setkání

Předpokládaný rozvrh víkendových setkání:

Pátek 16:00 – 19:00 (příjezd možný od 15ti hodin)
Sobota 9:00 – 19:00
Neděle 9:00 – 15:00

Lekce

1. lekce  10.-12.11.2023
2. lekce 1.-3.12.2023
3. lekce 12.-14.1.2024
4. lekce 9.-11.2.2024
5. lekce 8.-10.3.2024
6. lekce 5.-7.4.2024
7. lekce 3.-5.5.2024

Táborový pobyt

Příjezd v pátek od 14:00 hodin (začátek programu v 16:00 hodin)
Odjezd ve čtvrtek ráno (po snídani proběhne slavnostní ukončení Akademie, předání certifikátů a pomyslné vykopnutí do praxe)

Termín

7.-13.6.2024

Předpokládaný rozvrh táborového programu:

Dopolední program 9:00 – 12:00
Odpolední program 15:00 – 18:00
Večerní program 20:00 … ???

Domácí úkoly budou sestávat:

 • ze cvičení s vašimi psy – cvičení budete natáčet a videa nahrávat na Youtube
 • z online individuálního i skupinového tréninku (spolužáků nebo „pokusných králíků“)
 • z výroby online materiálů jako je krátká přednáška/video-prezentace nebo video návod na trénink se psy
 • ze samostudia – obdržíte námi zpracované materiály zejména ve formě webinářů, videí, podcastů, článků, textů, infografiky…
 • z dotazníkových cvičení apod.

Cena akademie

Cena akademie – platba v Kč

Kč 41 900,–

 • při přihlášení do 30.6.2023 sleva Kč 2 000,–

Slevu je možné uplatnit i tehdy, pokud budete cenu hradit formou splátkového kalendáře.

Záloha 2 900,- Kč je splatná zároveň s podáním přihlášky. Záloha je nevratná! Zálohu vracíme pouze v případě, že dojde ke zrušení Akademie z důvodů na naší straně. Datum připsání zálohy na náš účet je rozhodující pro uplatnění slevy za brzké přihlášení (záloha musí být na náš účet připsána dříve, než vyprší termín pro slevu).

Zálohu uhraďte na číslo účtu: 2801770055/2010. Jako variabilní symbol použijte číslo svého mobilu, které jste uvedli v přihlášce.

Cena akademie – platba v EUR

EUR 1 746,–

 • při přihlášení do 30.6.2023 sleva EUR 84,–

Slevu je možné uplatnit i tehdy, pokud budete cenu hradit formou splátkového kalendáře.

Záloha 120,– EUR je splatná zároveň s podáním přihlášky. Záloha je nevratná! Zálohu vracíme pouze v případě, že dojde ke zrušení Akademie z důvodů na naší straně. Datum připsání zálohy na náš účet je rozhodující pro uplatnění slevy za brzké přihlášení (záloha musí být na náš účet připsána dříve, než vyprší termín pro slevu).

Zálohu uhraďte na číslo účtu – IBAN: CZ64 2010 0000 0024 0177 0056. Jako variabilní symbol použijte číslo svého mobilu, které jste uvedli v přihlášce.

Do seznamu přihlášených účastníků budete zapsání až po zaplacení zálohy. Po přihlášení a zaplacení zálohy obdržíte fakturu na zbylou částku se splatností 14 dní.

Přihlášky přijímáme do 22. října 2023. Po této uzávěrce obdržíte podrobnější informace o Akademii e-mailem.

Vzhledem k výši ceny kurzu vám rádi vyjdeme vstříc formou splátkového kalendáře. Nejzazší splatnost ceny kurzu je do 30.4.2024. Rozvržení splátek si sami navrhněte, budeme pouze hlídat, zda svůj návrh dodržujete. Návrh splátkového kalendáře prosím uveďte do přihlášky.

POZOR - Odesláním přihlášky a zaplacením nevratné zálohy uzavíráte kupní smlouvu - tj. zavazujete se uhradit plnou cenu kurzu. Jakmile do Akademie nastoupíte - tj. absolvujete první lekci, již nevracíme peníze a budeme trvat na doplacení plné ceny, a to i v případě, že jste využili možnosti splátkového kalendáře. Neneseme ekonomickou zodpovědnost za komplikace a tedy případnou neúčast z důvodů na vaší straně. Peníze budeme vracet pouze v případě, že se Akademie nebude v plném rozsahu konat z důvodů na naší straně.

POZOR – během akce budou pořizována videa a fotografie. Odesláním přihlášky dáváte souhlas s natáčením Vaší osoby v souladu s PODMÍNKAMI VZNIKU A ŠÍŘENÍ FOTOGRAFIÍ A ZVUKOVĚ-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMŮ POŘIZOVANÝCH NA AKCIBez tohoto souhlasu není možné se akce zúčastnit. Videa a fotografie budete mít pro soukromé účely po skončení akce (lekce) k dispozici. Věřím, že vám poslouží nejen jako upomínka, ale především jako benefit v podobě autentických vzdělávacích materiálů.

PŘIHLÁŠKA