AKADEMIE pro psí instruktory 2025/2026

JAK PRACOVAT SE PSY, S KLIENTY I SÁM SE SEBOU

Aneb změňte život sobě a svému psovi 🙂

Každý milovník psů se může stát profesionálem

CO VÁS ČEKÁ A NEMINE

 • dvě linie : CO UČÍME a JAK TO UČÍME a tři okruhy: POCHOPIT – DĚLAT – VYSVĚTLOVAT (aneb naučíte se pracovat nejen se psy, ale také s lidmi)
 • základní principy aneb pravidla pro trénink psů (i učení lidí)
  • KROK ZA KROKEM (učení psů i lidí na míru jejich schopnostem a povaze)
  • DVĚ FÁZE UČENÍ (nejprve pochopit a potom aplikovat do praxe)
  • OFF-LINE / ON-LINE (všechno má svůj začátek a konec)
  • TŘI VRSTVY UČENÍ (klasické podmiňování, operantní podmiňování a sociální učení)
  • ORIENTACE – KOMUNIKACE – SCHOPNOSTI (tři podmínky efektivního učení)
 • KVADRANTY OPERANTNÍHO PODMIŇOVÁNÍ a APLIKOVANÁ BEHAVIORÁLNÍ ANALÝZA (teorie z „vědeckého“ i „laického“ hlediska a aplikace do praxe)
 • METODY POZITIVNÍHO POSILOVÁNÍ (navádění, tvarování, targeting, generalizace, diskriminace, testování, prodlužování chování, povelové techniky, „výbušné“ nebo „cílové“ budování cviku…)
 • AVERZIVNÍ PODNĚTY v tréninku (LST – práce tlakem, anti-targeting, nepříjemné podněty jako rušivky, ošetřování fixací a se souhlasem…)
 • JAK REAGOVAT NA CHYBU (význam chyby v procesu učení; LRS, absence odměny, negativní a pozitivní tresty…)
 • ODMĚNY, TRESTY, MOTIVACE (druhy motivace, odměn a trestů; trénink psů bez pamlsků, odměny v roli rušivek, různorodé a nepravidelné odměňování, drive versus uklidnění, psí potřeby a jejich naplnění, absence odměny – trestu, proč – aneb motivace klientů…)
 • ETIKA V PRAXI PSÍHO INSTRUKTORA (přístup ke klientům; etika použití pozitivních trestů…)
 • METODY KLASICKÉHO PODMIŇOVÁNÍ (podmiňování, protipodmiňování, postupná desenzitizace, zaplavení, stereotypy a rituály, přenos hodnot…)
 • METODY SOCIÁLNÍHO UČENÍ PSŮ (BAT – vodítkové techniky, chráněná – řízená psí komunikace, socializační procházky…)
 • STRES A JEHO VLIV NA CHOVÁNÍ („výbuch“ před vyhasnutím – pro a proti, copingové strategie, management a režimová opatření včetně použití klecí…)
 • SPECIFIKA PRÁCE S BOJÁCNÝMI A NEJISTÝMI PSY (bezpečné místo, intimní zóna, pocit kontroly, CAT – negativní posilování…)
 • SPECIFIKA PRÁCE S AGRESIVNÍM CHOVÁNÍM (rozdíly mezi agresivními a reaktivními psy; druhy agrese; vliv stresu na agresi; bariéry; dva módy: komunikuj – nekomunikuj; práce s intenzitou podnětů; jak zvládnout krizové situace…)
 • ZÁKLADNÍ VÝCHOVA RODINNÉHO PSA
  • VYCHÁZKOVÁ CHŮZE NA PROVĚŠENÉM VODÍTKU 
  • PŘIVOLÁNÍ (včetně odvolání od zvěře a problematika použití elektrických obojků)
  • POZORNOST (tři protokoly – konkrétní návody jak na to)
  • SEBEKONTROLA (druhy sebekontroly; pouštění se kontroly; sebekontrolní hry a cvičení)
  • ŠKOLKA PRO ŠTĚŇÁTKA (vypracování scénáře na celý kurz)
 • PSÍ A MEZIDRUHOVÁ KOMUNIKACE (naučíte se vidět a interpretovat psí řeč a vyzkoušíte si komentovat sociální interakce; uvědomíte si a cíleně budete používat svou neverbální komunikaci…)
 • SYSTEMATICKÝ PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ (jeden manuál na všechno)

V Akademii získáte všeobecný přehled o principech, metodách, protokolech, konceptech…, které se pro vás stanou platformou, na které můžete postavit jakoukoliv svou další specializaci – ať již ve psích sportech, ve výchově psů nebo řešení problémového chování.

CO OD NÁS MŮŽETE OČEKÁVAT – ANEB NAŠE FILOZOFIE

UČÍME EFEKTIVNĚ, A PROTO SE PŘIPRAVTE NA MAXIMÁLNÍ NASAZENÍ

Pověz mi a zapomenu; ukaž mi a já si vzpomenu; ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. – Konfucius nám mluví z duše 🙂

Zažijete interaktivní výuku, ve které se bude snoubit hned několik proaktivních metod učení (učení zážitkem formou simulované nebo reálné praxe; generativní učení – sami si budete přicházet na řešení a souvislosti; průběžné testování, strukturalizování a jiné formy aktivního vybavování…). A věřte nám, že vám tento způsob učení vejde do krve natolik, že už si ani vy sami nebudete schopní po Akademii představit, učit jinak. Aneb konec pouhého předávání informací a pojďte se s námi skutečně učit!

Efektivní trénink je i základem naší práce se psy. Proč? Protože naším cílem je, aby se co nejrychleji všichni cítili dobře nebo alespoň lépe. A to umí spolehlivě zařídit úspěch, a proto vás budeme učit spolehlivě úspěch zařizovat.

„NÁSTROJ“ NENÍ DOBRÝ NEBO ŠPATNÝ, ALE LZE HO DOBŘE NEBO ŠPATNĚ POUŽÍT

Metody nejsou náboženství – Petra Marečková ve své filozofické chvilce

Každá metoda, princip, podnět, následek… má své pro a proti, své přínosy i rizika. Naším úkolem je naučit vás tyto nástroje používat a hlavně vás naučit přemýšlet o své práci a o jejich výsledcích a dopadech, a to i v delším časovém horizontu a v širších souvislostech. Jen amatér se totiž vrhá bez rozmyslu do akce, aby se následně divil.  Jen amatér používá jeden a ten samý nástroj na všechny a na všechno. Jen amatér se rychle vzdává. Avšak profesionál ví, co, jak a proč dělá a je schopen i průběžné sebereflexe a změny a úpravy plánu. Proč? No protože trénink psů a učení lidí je živý proces, který vyžaduje schopnost neustále reagovat na změny (a měnit nástroje). A taky budete potřebovat i víru, že nástroj bude fungovat, abyste dokázali být trpěliví a vytrvalí.

PRACUJEME S TÝMEM – NENÍ TO JEN O PSECH

Psovod a pes: jedno tělo jedna duše jest – neznámý geniální autor

Psi a lidé žijí v tak těsném kontaktu, že je potřeba je vnímat jako jeden tým a s tímto týmem pracovat (separovat psa a pracovat jen s ním, obvykle dlouhodobě nefunguje). Psí instruktor a trenér ostatně nepracuje se psy, ale s jejich majiteli, které učí, jak oni mají učit svého psa. My vás budeme učit, jak máte učit majitele, aby věděli, jak mají učit své psy :))) Což obnáší zejména dovednost srozumitelného, jednoduchého a názorného vysvětlování. Proto se budeme snažit minimalizovat odborný žargon a předkládat vám celou problematiku lidsky přístupnou formou.

Tento komplexní týmový přístup však má i své etické výzvy, protože se budete setkávat s případy, kdy na misku vah budete klást potřeby lidí a potřeby psů. Proto zabrousíme i do psychologie a popřemýšlíme nad etikou naší práce. Proč? Protože bez čistého svědomí to zkrátka nejde.

PRO KOHO JE AKADEMIE VHODNÁ

Akademie je otevřena všem, kdo mají zájem se sebevzdělávat a získávat nové zkušenosti. Není pro nás podstatné, zda toužíte po kariéře psího instruktora, nebo jím už třeba jste. Věříme, že nabyté dovednosti a znalosti lze uplatnit na mnoha místech – veterináři, chovatelé, majitelé psích hotelů… Vstupní podmínkou pro nás proto je pouze to, že se chcete učit. Jsme připraveni i na naprosté začátečníky.

Pokud dáváte přednost ONLINE výuce, nepřehlédněte naši ONLINE Akademii 2025/2026

Avšak POZOR! V rámci Akademie není v našich silách řešit akutní problémové chování vašich psů mimo plánovaná témata lekcí. Na všechny psí problémy se v programu Akademie pravděpodobně dostane, ale nemůžeme je řešit dříve, než se k tomuto tématu společně dostaneme. Můžete si však s námi domluvit individuální konzultaci nebo využít služeb našich absolventů. Jich se samozřejmě můžete zeptat i na zkušenosti s Akademií.

VAŠI PÍLI OCENÍME CERTIFIKÁTEM

Podmínkou pro získání certifikátu je 100% splnění všech domácích úkolů a účast na závěrečném táborovém pobytu.
Získat certifikát není nic jednoduchého, a proto je jeho vlastnictví garancí určité odborné a etické úrovně.
Pokud budete chybět na víkendových lekcích, předpokládáme, že si jejich obsah doplníte na základě samostudia a video záznamů z lekce.

Zcela úmyslně není tento kurz akreditován – kurz tvoříme na míru účastníkům, nikoliv na míru úředníkům a papírům.

Pokud pro vás bude Akademie příliš náročná, můžete ji absolvovat v HOBBY variantě. V takovém případě obdržíte na závěr pouze pamětní list. Zároveň pro vás bude plnění domácích úkolů i dalších aktivit během výuky dobrovolné. Zkrátka si užijete Akademii tak, jak sami chcete. HOBBY varianta nemá vliv na cenu kurzu.

AKADEMIÍ TO NEKONČÍ, ALE ZAČÍNÁ

Stanete se součástí naší rodiny absolventů a zůstaneme v kontaktu i po skončení Akademie. Budete se moci účastnit nadstavbových akcí a projektů, a dál prohlubovat svou kvalifikaci nebo specializaci. Pomůžeme vám ve vašich začátcích a budeme vytvářet příležitosti pro setkávání, sdílení a vzájemné inspirování se…

OČEKÁVEJTE DOMÁCÍ ÚKOLY, KTERÉ JSOU POVINNOU SOUČÁSTÍ VÝUKY

 • cvičení s vašimi psy (tréninkové výzvy) – cvičení budete natáčet
 • samostatné vedení individuálního a skupinového tréninku (spolužáků nebo „pokusných králíků“ – online/naživo)
 • vytváření výukových videí a návodů, přednášek a infografiky
 • cvičení v náročné komunikaci s klienty (např. formou e-mailové komunikace)
 • dotazníková tréninková cvičení, rozbor videí…

DOMÁCÍ ÚKOLY BUDOU ČASOVĚ NÁROČNÉ!!!
Prosíme, abyste si na jejich zpracování mezi jednotlivými lekcemi vyhradili cca 20 hodin svého času.
Nám nejde pouze o to, abyste domácí úkol odevzdali. Domácí úkoly je potřeba skutečně splnit. Takže se vám může stát, že úkol budete třeba i několikrát předělávat.

PROČ JSOU DOMÁCÍ ÚKOLY DŮLEŽITÉ

 • Domácí úkoly jsou součástí výuky, protože jejich prostřednictvím se budete často učit něco nového. Prostřednictvím domácích úkolů můžeme probírat i látku, která není součástí víkendových lekcí ani závěrečného tábora.
 • Domácí úkoly slouží k praktickému tréninku probírané látky, protože práce psího instruktora nespočívá pouze v teoretických znalostech, ale je potřeba to ovládat i po praktické stránce. Je nutné si to zažít.
 • Domácí úkoly jsou pro nás zpětnou vazbou, abychom si s jejich pomocí ověřili, co jste se naučili a k čemu je potřeba se naopak ještě ve výuce vrátit. Na domácí úkoly vždy reagujeme konkrétní otevřenou zpětnou vazbou. Můžete tak očekávat nejen ocenění správných řešení, ale také upozornění na chyby, záludné doplňující otázky a doporučení jak postupovat příště jinak a lépe.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝUKY JE TAKÉ SAMOSTUDIUM

 • infografika přehledně shrnující probíranou látku
 • webináře rozšiřující nebo doplňující probíranou látku
 • doplňující materiály – výuková nebo inspirativní videa a video návody – články – doporučená literatura…
 • skupinové „doučování“ formou online konzultací (bude-li to třeba)

Zároveň průběh Akademie natáčíme a video záznamy z výuky budete mít k dispozici, takže se můžete kdykoliv k jakémukoliv probíranému tématu vrátit.

KDO TO TOHO JDE S VÁMI - ANEB VAŠE LEKTORKY

Hana Böhmová - Tereza Hoření - Petra Marečková

 

Máme mnoho společného:

Psi jsou naši parťáci. Respektujeme je a oni respektují nás.
Máme dlouholeté zkušenosti s učením lidí a psů a chceme se o ně podělit.
Baví nás moderní, aktivní, zážitkové a sebezkušenostní styly učení.
Jsme kreativní, nebojíme se dělat věci jinak a zkoušet nová řešení.
Věříme svým žákům, že dokáží, co si umanuli, a chceme jim pomoci, splnit si sny.

A přitom jsme každá jiná:

Hana Böhmová

krizový manager a motor

"Kde jiní vidí problém, já vidím příležitost"

Nejbohatší zkušenosti:
canisterapie a příprava canisterapeutických týmů, problémové chování psů, výchova rodinného psa

Kvalifikace navíc:
zážitková pedagogika, krizová intervence, facilitace, účetní

Tereza Hoření

důsledná učitelka s mateřským přístupem

"Dívám se na svět z té lepší stránky, i když to občas dá zabrat"

Nejbohatší zkušenosti:
trénink a posuzování dogdancingu, výchova rodinného psa
Kvalifikace navíc:
chovatelství, tanec, firemní vzdělávání dospělých, ITosobní rozvoj

Petra Marečková

kreativec milující lidi i psy

"Múza nikdy nespí"

Nejbohatší zkušenosti:
agility, výchova rodinného psa, problémové chování
Kvalifikace navíc:
fotografie, učitelka na střední škole, vedení psí školy s více instruktory

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT, POKUD DO TOHO JDETE S NÁMI

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Kurz sestává ze sedmi prodloužených víkendů a jednoho táborového pobytu. Pokud si to situace vyžádá (bude nutný další trénink nebo "doučování"), setkáme se mezi víkendy ještě formou on-line konzultace/setkání (termín bude stanoven po dohodě). Celkem vás bude čekat minimálně 200 hodin přímé výuky a k tomu více jak 20 hodin video materiálů (návody, postupy, videa, webináře...) a desítky stran infografiky.

Akademii není možné absolvovat bez psa, protože jej budete potřebovat k plnění většiny vašich domácích úkolů. O náplni každé lekce vás budeme předem informovat, a budete se moci rozhodnout, zda si svého psa vezmete s sebou. Během lekcí budete pracovat primárně s cizími psy a nikoli s těmi vlastními. Pokud s sebou psa mít nebudete, nějakého vám půjčíme. S "povinnou" účastí vašich psů počítáme na závěrečném táborovém pobytu. Pes bude vaším učitelem. Pokud vlastního psa aktuálně nemáte nebo je indisponovaný, můžete pracovat i se psem zapůjčeným.

K pohodovému absolvování Akademie budete potřebovat kromě psa s příslušenstvím i počítač s webkamerou, kvalitní internetové připojení a mobil nebo kameru za účelem natáčení videozáznamů. Sice se budeme potkávat naživo, ale většina domácích úkolů bude vyžadovat použití vyjmenované techniky. I případné konzultace budou probíhat online.

MÍSTO KONÁNÍ

Kynologický areál Zbraslav u Brna

Újezd u Rosic 141
664 84  Újezd u Rosic

Víkendová setkání i závěrečný tábor se budou konat ve vnitřních a venkovních prostorách Kynologického areálu Zbraslav u Brna. Zároveň zde budete mít možnost se ubytovat i s plnou penzí na pokojích, a to i se svými psy. Ubytování a strava není součástí ceny kurzu! Aktuální ceník ubytování najdete na webu Moravskoslezského kynologického svazu. Cenu stravy zjistíme v dostatečném předstihu před začátkem kurzu (pro představu ceny 2024: snídaně Kč 110,--, oběd Kč 140,--, večeře Kč 120,--).

Organizace ubytování a stravování proběhne naším prostřednictvím po uzávěrce přihlašování do Akademie. Nemusíte v tomto směru zatím nic podnikat.

TERMÍNY A ČAS KONÁNÍ

VÍKENDOVÁ SETKÁNÍ

Předpokládaný rozvrh víkendových setkání:

Pátek 16:00 – 19:00 (příjezd možný od 15. hodiny)
Sobota 9:00 – 19:00
Neděle 9:00 – 16:00 (odjezd do 17. hodiny)

TERMÍNY LEKCÍ

1. lekce  26.-28. září 2025
2. lekce 7.9. listopadu 2025
3. lekce 5.-7. prosince 2025
4. lekce 9.-11. ledna 2026
5. lekce 13.-15. února 2026
6. lekce 20.-22. března 2026
7. lekce 24.-26. dubna 2026

TÁBOROVÝ POBYT

10.-17. června 2026

Příjezd ve středu 10.6.2026 od 15. hodiny (začátek programu v 16:00 hodin)
Odjezd ve středu 17.6.2026 dopoledne (po snídani proběhne slavnostní ukončení Akademie, předání certifikátů a pomyslné vykopnutí do praxe)

Předpokládaný rozvrh táborového programu:

Dopolední program 9:00 – 13:00
Odpolední program 16:00 – 19:00
Večerní program 20:30 … ???

CENA AKADEMIE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena akademie – platba v Kč

Kč 45 000,–
Kč 42 900,– při přihlášení do 31.12.2024

Záloha 3 900,- Kč je splatná zároveň s podáním přihlášky. Záloha je nevratná! Zálohu vracíme pouze v případě, že dojde ke zrušení Akademie z důvodů na naší straně. Datum připsání zálohy na náš účet je rozhodující pro uplatnění slevy za brzké přihlášení (záloha musí být na náš účet připsána dříve, než vyprší termín pro slevu).

Zálohu uhraďte na korunový účet: 2801770055/2010.
(IBAN: CZ73 2010 0000 0028 0177 0055)
Jako variabilní symbol použijte číslo svého mobilu, které jste uvedli v přihlášce.

Cena akademie – platba v EUR

EUR 1 875,–
EUR 1 787,– při přihlášení do 31.12.2024

Záloha 162,– EUR je splatná zároveň s podáním přihlášky. Záloha je nevratná! Zálohu vracíme pouze v případě, že dojde ke zrušení Akademie z důvodů na naší straně. Datum připsání zálohy na náš účet je rozhodující pro uplatnění slevy za brzké přihlášení (záloha musí být na náš účet připsána dříve, než vyprší termín pro slevu).

Zálohu uhraďte na eurový účet: 2401770056 / 2010
(IBAN: CZ64 2010 0000 0024 0177 0056)
Jako variabilní symbol použijte číslo svého mobilu, které jste uvedli v přihlášce.

Do seznamu přihlášených účastníků budete zapsání až po zaplacení zálohy.
Po přihlášení a zaplacení zálohy obdržíte fakturu na zbylou částku se splatností 90 dní.
Vzhledem k výši ceny kurzu vám rádi vyjdeme vstříc formou splátkového kalendáře. Nejzazší splatnost ceny kurzu je do 30.4.2026. Rozvržení splátek si sami navrhněte v přihlášce, budeme pouze hlídat, zda svůj návrh dodržujete.

Přihlášky přijímáme do 7. září 2025. Po této uzávěrce obdržíte podrobnější informace o Akademii e-mailem.

POZOR - Odesláním přihlášky a zaplacením nevratné zálohy uzavíráte kupní smlouvu - tj. zavazujete se uhradit plnou cenu kurzu. Jakmile do Akademie nastoupíte - tj. absolvujete první lekci, již nevracíme peníze a budeme trvat na doplacení plné ceny, a to i v případě, že jste využili možnosti splátkového kalendáře. Neneseme ekonomickou zodpovědnost za komplikace a tedy případnou neúčast z důvodů na vaší straně. Peníze budeme vracet pouze v případě, že se Akademie nebude v plném rozsahu konat z důvodů na naší straně.

POZOR – během kurzu budou pořizována videa a fotografie. Odesláním přihlášky dáváte souhlas s natáčením Vaší osoby v souladu s PODMÍNKAMI VZNIKU A ŠÍŘENÍ FOTOGRAFIÍ A ZVUKOVĚ-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMŮ POŘIZOVANÝCH NA AKCIBez tohoto souhlasu není možné se akce zúčastnit. Videa a fotografie budete mít pro soukromé účely po skončení akce (lekce) k dispozici. Věříme, že vám poslouží nejen jako upomínka, ale především jako benefit v podobě autentických vzdělávacích materiálů.

PŘIHLÁŠKA DO AKADEMIE (NAŽIVO)