PROJEKT – Canisterapeutické kurzy

Nadstavbový projekt pro absolventy Akademie pro psí instruktory

Podmínkou pro zapojení se do tohoto projektu je úspěšné absolvování Akademie pro psí instruktory (online nebo naživo).

Cílem projektu je

specializovaně proškolit psí instruktory k pořádání licencovaných VELKÝCH INSPIRATIVNÍCH KURZŮ PRO CANISTERAPEUTICKÉ TÝMY, a díky tomu:

 • zvýšit počet kurzů, a tím i dostupnost kvalitního a praktického vzdělávání zájemcům o canisterapii (zájemce o canisterapii si bude moci snadno a na jednom místě vybrat pro něho nejdostupnější kurz a u všech kurzů se bude moci spolehnout na vysokou úroveň lektorského přístupu, na jednotnou filozofii i na garantovaný obsah)
 • pozvednout kvalitu canisterapeutických týmů a canisterapeutické praxe v České a Slovenské republice
 • šířit filozofii JdeTo:
  • psovod a pes by měli tvořit při canisterapii spolupracující sehraný tým (canisterapii dělá tým, nikoli jen pes; není pro nás podstatné jaký je či není pes, ale zda funguje v týmu se svým psovodem, a zda psovod svého psa zná a umí pracovat s jeho přednostmi i slabými stránkami)
  • canisterapie je založena na proudění pozitivní energie, a proto by se při canisterapii měli všichni přítomní cítit dobře (pes není nástroj, ale samostatně myslící bytost, která prožívá emoce a pocity stejně jako naši klienti, a proto si zaslouží i stejný přístup ze strany terapeuta; emoce a psychické rozpoložení terapeuta ovlivňuje jeho psa, a proto je důležité, abychom věnovali pozornost i sami sobě)
  • canisterapeutická praxe může mít velmi různorodou podobu, a proto si každý tým může najít ten svůj jedinečný přístup, místo i klienty (když dva dělají totéž, není to totéž, a díky tomu můžeme dělat canisterapii na míru klientům, psovi i sami sobě a k tomu pracovat s náladou, energií, prostorem... zkrátka dělat terapii teď a tady)

Co vás čeká, pokud se rozhodnete do projektu zapojit:

 • Absolvujete CANISTERAPEUTICKÝ KURZ PRO PSÍ INSTRUKTORY (více informací níže)
 • Splníte podmínky pro získání LICENCE k pořádání VELKÝCH INSPIRATIVNÍCH KURZŮ PRO CANISTERAPEUTICKÉ TÝMY (jelikož jde o nově se rozbíhající projekt, budeme podmínky ještě upřesňovat, ale nemělo by to být nic složitého ani komplikovaného)
  • schválíme váš vlastní vzorový scénář kurzu
  • libovolným způsobem prokážete, že máte dostatečnou canisterapeutickou praxi
  • stanete se členy JdeTo Klubu, z. s. (členství bude spojené s placením členských příspěvků, o jejich výši bude rozhodovat členská schůze)
  • budete se účastnit supervizních setkání (inspirace, konzultace, řešení problémů, sdílení, vylaďování organizace celého projektu...)
  • a samozřejmě předpokládáme, že budete také skutečně pořádat kurzy 🙂

Stanete se součástí komunitního projektu = budeme společně pracovat na tom, aby vše hladce fungovalo a vy i naši klienti jste chrochtali blahem 🙂

Co získáte, pokud se rozhodnete do projektu zapojit

Prostřednictvím nadstavbového canisterapeutického kurzu pro psí instruktory získáte kompletní know-how, jak realizovat Velké inspirativní kurzy pro canisterapeutické týmy. Jde o léty prověřený formát kurzů (6 - 7 celodenních lekcí cca 1x měsíčně), které:

 • dávají účastníkům všeobecný přehled a možnost ochutnat a vyzkoušet si na vlastní kůži nejrůznější formy a druhy canisterapie
 • umožňují posoudit, zda jsou účastníci jako tým vhodní pro canisterapii, a pokud ano, tak pro jakou cílovou skupinu nebo formu canisterapie
 • naučí účastníky základům, jak pracovat a spolupracovat se svým psem, a jak ho učit nové dovednosti
 • připraví tým na reálnou praxi (po skončení kurzu nemají problém se zahájením vlastní canisterapeutické praxe - vědí jak)
 • připraví tým na složení zkoušek dle zkušebního řádu JdeTo Klubu, z. s.

Tyto kurzy více jak 10 let pořádá Hana Böhmová, která bude i vaší lektorkou, mentorkou a supervizorkou.

Ačkoliv naším cílem je, aby se konalo více "stejných" kurzů, byť pod vedením různých psích instruktorů, budete mít dostatečný prostor pro vaši vlastní invenci a kreativitu.

K pořádání (nejen) Velkých inspirativních kurzů pro canisterapeutické týmy vám poskytneme maximální možnou podporu:

 • budeme se setkávat formou pravidelných online supervizních setkání, případně si budete moci domluvit individuální konzultaci
 • vytvoříme vám prostor pro průběžné sdílení si nápadů a zkušeností
 • odkaz na propozice vašeho kurzu zveřejníme na našem webu a budeme je prostřednictvím sociálních sítí propagovat
 • budeme si společně sdílet výuková videa, infografiku a další materiály, které můžete poskytovat svým klientům
 • budete moci užívat naši značku JdeTo, která se i díky vám stane značkou kvality

Zkrátka a dobře hodláme udělat vše, abychom pomohli vytvořit fungující a vzájemně se podporující tým, který dokáže změnit svět k lepšímu (alespoň ten canisterapeutický).

CANISTERAPEUTICKÝ KURZ PRO PSÍ INSTRUKTORY

Kurz bude sestávat z šesti víkendových lekcí.

Soboty (10:00 - cca 19:00) budeme věnovat přípravě na konkrétní lekci kurzu, a to až po její reálný scénář. Jako jste zvyklí z Akademie, můžete se těšit na interaktivní a praktickou výuku. Bude dostatek prostoru na diskutování, sdílení a vzájemné inspirování se - věříme tomu, že se společně budeme mít čím obohatit.

V neděli se potom bude konat Velký inspirativní kurz pro canisterapeutické týmy se skutečnými osmi účastníky (9:00 - 17:00). Na vedení každé lekce se budete v souladu se scénářem podílet, a to tak, že každý z vás povedete samostatně jeho určitou část. Po skončení kurzu si společně rozebereme průběh lekce a své zážitky (17:00 - cca 18:00).

Mezi jednotlivými víkendy budete dostávat domácí úkoly, které budou spočívat v přípravě na další lekci. Nejčastěji v přípravě konkrétních aktivit a pomůcek na ně tak, abyste aktivity mohli využít přímo v kurzu.

Kurz úspěšně zakončíte odevzdáním vlastního vzorového návrhu scénáře Velkého inspirativního kurzu pro canisterapeutické týmy.

TERMÍNY LEKCÍ

MÍSTO KONÁNÍ

Sobota 10:00 - cca 19:00

Neděle 9:00 - cca 18:00

 

 • 28.-29.10.2023
 • 25.-26.11.2023
 • 27.-28.1.2024
 • 24.-25.2.2024
 • 23.-24.3.2024
 • 27.-28.4.2024

Příjezd bude možný vždy 20 minut před začátkem.

Areál Psí školy Psí Park, s. r. o.

 

Dukelská 57h, Brno („H“ – určuje přesnou část domu). Jedná se o vnitřní prostory s povrchem ze zátěžové gumy, které jsou vytápěné na teplotu kolem cca 15 °C. Do prostor se chodí skrze zverimex MUJPES.

Místo pro parkování vám zajistíme co nejblíže budově (obvykle v oploceném areálu naproti).

Venčit je možné 300 metrů od areálu u Kostela (bod v mapě č. 1) nebo v neoploceném výběhu u řeky (bod č. 2 – jde se po Dukelské a zahne na Gardulákovu).

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Počítáme s tím, že se kurzu zúčastníte i se svým psy. Počet psů však budeme muset omezit z prostorových důvodů, a tak je možné, že ne všichni s sebou budete moci mít psy na všech lekcích. Nicméně je určitě budete potřebovat, a to jak během sobotní přípravy, tak v omezené míře i během nedělního kurzu samotného. Psi nemusí mít canisterapeutické zkušenosti, podmínkou však je jejich vstřícnost k lidem. Musí také zvládnout dlouhodobé odložení v kleci nebo v boudičce mimo váš dohled, protože během nedělního kurzu je budeme muset "poschovávat" v budově tak, aby byl zachován dostatečný prostor pro účastníky kurzu a jejich psy.

Stravování

Během kurzu bude možné si v místě uvařit čaj a kávu. K dispozici bude i drobné občerstvení.

Cca 100 m od místa konání doporučujeme pizzerii La Cucina Nera. Samozřejmě nejde o jedinou možnost, bude to jen na vás. V centru Brna pravděpodobně hlady neumřete 🙂 Pauza na oběd bude cca 60 minut. K tomu budeme dělat další dvě až tři větší přestávky.

Co s sebou

 • PSA s příslušenstvím (doporučujeme i hadr na psí tlapky)
 • KLEC nebo boudičku (doporučujeme i nějaké zástěny k jejímu odstínění od okolí)
 • ČISTOU OBUV dovnitř - ideálně nějaké tenisky (gumový povrch se velice obtížně čistí)
 • "KLEKÁTKO" - polštářek, deku, podsedák na židli... (v místě jsou k dispozici židle, ale po většinu času pracujeme přímo na zemi, která je tvrdá)

Kurz bude kompletně natáčený na kameru a videa budete mít k dispozici (i pro případ, že byste některou z lekcí chyběli). Přesto doporučujeme poznámkový blok a psací potřeby.

CENA KURZU

Kč 22 500,-- / EUR 979,--

Jak se přihlásit a zaplatit

 • 1. Vyplňte přihlášku (kopie přihlášky dorazí na váš e-mail)
 • 2. Do 10ti dnů vám přihlášku e-mailem potvrdíme a vyzveme vás k zaplacení zálohy ve výši Kč 2 000,-- (EUR 84,--). Zaplacením zálohy svou přihlášku závazně potvrdíte. Bez zaplacené zálohy budeme vaši přihlášku stále považovat pouze za nezávaznou rezervaci. ZÁLOHA JE NEVRATNÁ.
 • 3. Po zaplacení zálohy vám vystavíme fakturu na doplatek se splatností do 15.9.2023 (nebo 15 dní, pokud budeme fakturu vystavovat po tomto termínu). Pokud budete chtít, abychom vám vyšli vstříc nějakou formou splátkového kalendáře, prosíme o váš návrh do přihlášky.

Zálohu prosím uhraďte na účet číslo 2001365182 / 2010

IBAN: CZ71 2010 0000 0020 0136 5182                 BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Jako variabilní symbol prosím použijte číslo mobilu, které jste uvedli v přihlášce. 

Storno poplatky

Po zahájení kurzu činí storno poplatek 100 % ceny kurzu. Jakmile se zúčastníte první (jedné) lekce, jste povinni uhradit plnou cenu kurzu i v případě, že kurz nedokončíte celý.

PŘIHLÁŠKA

Pořadatelem tohoto projektu je Hana Böhmová - kurz (IČO: 691 58 681) a JdeTo Klub, z. s. - profesní podpora lektorů kurzů (IČO: 047 89 997)