PSÍ KOMUNIKACE V INSTRUKTORSKÉ PRAXI 21.-22.10.2023 v Babicích u Šternberka

Pro účastníky se psy máme aktuálně plno. Hlásit se ale můžete jako náhradníci nebo diváci bez psa.

Ideální příležitost, jak se naučit řešit problémy psů s jinými psy prostřednictvím metod založených na sociálním učení. Ať už jste majitel psa, který má nějaký problém při setkání se psy (strach, vyjíždění, agresivita, přílišné vzrušení, pubertální období a jiné problémy v komunikaci pes – pes) nebo psí instruktor. Jinými slovy: nemusíte být psí instruktor, abyste se této akce mohli zúčastnit. Budete mít hned několik příležitostí si všechny aktivity vyzkoušet na vlastní kůži, a to jak v roli majitele psa, tak v roli instruktora (pokud budete chtít):

SETKÁNÍ S PLYŠOVÝM PSEM – ideální pro zhodnocení stavu psa i pro nácvik technik práce se psem v klidu s minimem stresu a časového tlaku

VODÍTKOVÉ TECHNIKY – jak se naučit komunikovat se psem prostřednictvím řeči těla a jak pracovat s vodítkem, abychom psovi pomohli se zvládáním emocí při potkávání psů

ŘÍZENÁ SETKÁNÍ NA VOLNO – jak pomocí řízených setkávání s bezpečností bariérou v podobě plotu naučit psy správné komunikaci, jak dopřát psům ty „správné“ zkušenosti

A jako vedlejší produkt pomůžeme těm z vás, kteří mezi nás přijdete s problémovým psem. V případě psích instruktorů počítáme s tím, že i vy přijedete i se psem (se psy), abychom je mohli do praktických ukázek zapojit.

 

CO MŮŽETE OČEKÁVAT

 • Praktické aktivity se zaměřením na řešení konkrétních problémů při potkávání se psů (jaké problémy budeme řešit, záleží na zúčastněných psech)
 • Konkrétní návody – co, kde, kdy, jak, proč, s kým… pro trénink v řízených podmínkách i v každodenní praxi
 • Propojení dvou pohledů – klient vs instruktor, možnost tréninku instruktorské role
 • Zdokonalení se ve vnímání, chápání, vysvětlování a interpretaci psí komunikace (a neverbální lidské komunikace)
 • Zdokonalení se ve vnímání vlastního těla, ve schopnosti komunikovat řečí těla a předávání těchto dovedností klientům
 • Vzájemné sdílení názorů, rad, pohledů a zkušeností
 • Video a foto materiál, který vznikne během akce, vám bude po jeho zpracování k dispozici pro vaši vlastní instruktorskou praxi a soukromé použití

POZOR – Všechny výše uvedené aktivity budou zaměřené na cíl: naučit psy zvládat setkání a komunikaci s cizími psy. Nejde o nácvik míjení se psů např. na chodníku, kdy po našem psovi požadujeme, aby druhého psa ignoroval, nevšímal si ho – zkrátka s ním nekomunikoval. Nácvik těchto situací není obsahem této akce. Naopak se budeme snažit přítomným psům (a jejich lidem) dopřát co nejvíce příležitostí k rozhovorům.

ZÚČASTNIT SE MŮŽETE JAKO:

Akce je možné se zúčastnit jako aktivní účastník se psem nebo jako divák bez psa. Počítáme s tím, že mnozí máte více psů – můžete si je s sebou vzít všechny. V takovém případě si na místě zvolíte jednoho „hlavního“ z nich, se kterým budeme terapeuticky pracovat. I tak se může stát, že zapojíme do programu všechny vaše psy jako komunikační partnery nebo bude žádoucí, aby komunikovala celá vaše smečka najednou. Pokud ne, budete mít dostatečný časový prostor na řádné vyvenčení celé smečky. Diváci se aktivně zapojují do programu – tedy nejsou pouhými pozorovateli.

POZOR – POZOR – POZOR

Všichni přítomní psi musí být schopni samostatně odpočívat mimo dohled majitele v malých odkládačkách (k dispozici v areálu), v autech nebo v kenelkách/klecích, které si pro ně přivezete a umístíte je mimo cvičební plochu např. vedle zaparkovaných aut.

Nebude možné, aby psi byli poblíž vás (na place = v oploceném prostoru mohou být pouze psi, kteří jsou zapojeni do aktivit). Auta můžete parkovat hned před areálem, ovšem počítejte s tím, že zde není celodenní stín.

V tomto směru předem děkujeme za pochopení a ohleduplnost. Výjimky nebudou z organizačních důvodů možné.

Akce se nesmí účastnit háravé feny – ani nesmí být přítomny v areálu, protože by významným způsobem narušovaly komunikaci psů.

BONUS – SMYSLOVÁ ZAHRADA

V areálu, kde bude probíhat naše akce, se nachází také smyslová zahrada pro psy. V rámci programu proběhne představení smyslové zahrady – ukázka jejího použití a vysvětlení principů. Zároveň s probíhající psí komunikací není možné zahradu využívat – tyto dvě aktivity nemohou probíhat zároveň, a proto nebude možné ji během naší akce využívat. Pokud si však budete chtít pro svého psa rezervovat jiný termín, můžete tak učinit na webu psí školy U Megi.

AKCÍ VÁS BUDE ZA JDETO TEAM PROVÁZET PETRA MAREČKOVÁ A HANA BÖHMOVÁ

 

Petra Marečková –  Komunikace přes plot jsem začala dělat zhruba od roku 2015 v rámci svých táborů. V letech 2018 – 2023 jsem měla možnost využívat skvělý plac v areálu SOU v Uherském Brodě. Od té doby vypisuji komunikační akce zhruba tři krát, čtyřikrát do roka (některé zvlášť, některé v rámci víkendovek, či táborů). Ve své praxi se převážně zabývám problémovým chováním, kde velkou část tvoří reaktivita na psy. V letech 2017 – 2023 jsem vyučovala psí komunikaci na SOU, obor chovatelství-kynologie, kde jsem v průběhu roku několikrát komunikačky interně pořádala, druháci pak měli první tři měsíce věnované psí komunikaci, kde jsme se tomuto tématu opět do hloubky věnovali. Takže za sebe do této akce budu vkládat nejen jak na sestavování interakcí samotných, ale i to, jak učit psovštinu zážitkovou formou 😉 .

Hana Böhmová – Psí komunikace je v různých formách součástí většiny mých převýchovných táborů a víkendů (a nejen těch), které dělám 2x až 6x do roka už… no… tak asi už od roku 2015. Možná i déle 😉 A během té doby jsem myslím k tomuto tématu i přispěla „vynálezy“, třeba jak realizovat „zhodnocení“ chování a problému psa (první setkání), pokud je člověk majitelem pouze smečky čivav a nemůže k němu tedy prakticky vůbec použít své psy. Specializuji se na problémové chování psů, a to zejména na agresi a strach a respektuji, že si majitelé takových psů nemohou v každodenní praxi dovolit, pouštět je v přítomnosti jiných psů z vodítka. Přesto i tito psi sociální kontakt potřebují. Proto se na řízenou psí komunikaci dívám šířeji, a to i ve formě setkání na vodítku. To co přináším do této akce jsou mé zkušenosti, jak dát majitelům psů k dispozici nástroje, jak umožnit psům sociální kontakt bezpečně a smysluplně i v reálném životě. A to tak, aby šlo o komunikaci s minimalizovaným zásahem majitele. Dnes je mnoho těchto technik známých jako BAT.

Tato akce však nestojí pouze na našich zkušenostech. Stojí na vzájemném sdílení zkušeností všech přítomných účastníků a na diskusi nad tématem, situací, úhlem pohledu…. Stojí na možnosti vyzkoušet si „nástroje“ na nečisto v podporující atmosféře, kde si můžete dovolit dělat chyby. Jde o koncept učení se všemi směry navzájem, nejen od „učitelů k žákům“.

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT, POKUD DO TOHO JDETE S NÁMI

PŘÍJEZD - ODJEZD

SOBOTA 21. října 2023

 • začátek v 10 hodin (přijet můžete už cca 30 minut před začátkem, abychom v 10 hodin mohli skutečně začít)
 • předpokládaný konec v 19 hodin (předpokládaný = můžeme skončit dříve, ale také přetáhnout - to bude záležet jen a jen na vás)
 • od cca 18ti hodin proběhne představení smyslové zahrady pro psy

NEDĚLE 22. října 2023

 • začátek v 9 hodin (přijet můžete už cca 30 minut před začátkem, abychom v 9 hodin mohli skutečně začít)
 • předpokládaný konec v 17 hodin (předpokládaný = můžeme skončit dříve, ale také přetáhnout - to bude záležet jen a jen na vás)

MÍSTO KONÁNÍ - BABICE U ŠTERNBERKA

Akce se bude konat ve venkovním oploceném výcvikovém areálu psí školy U Megí v Babicích u Šternberka (u Olomouce), kde se nachází i smyslová zahrada. Pozor "Babic" je v naší republice asi 18, tak ať trefíte ty správné. Přímo v Babicích se vynasnažíme, aby cesta k místu konání byla označena směrovkami "smyslová zahrada". Přesto vám doporučujeme, abyste si závěrečnou část příjezdu nastudovali předem, protože nebude v našich silách vás navigovat na místo, pokud se ztratíte (nejsme místní).  Kdyby se tak náhodou stalo, doporučený postup je zobrazit si v mobilu aplikaci "mapy", které vám zobrazí, kde se nacházíte.

Parkovat budete moci přímo před areálem, takže není problém si nechávat psy v autě. V místě parkování však není celodenní stín. Proto vám doporučujeme vybavit se chladícími plachtami na auto, pokud si budete chtít psa nechávat v autě a zrovna bude teplý a slunečný říjen.

MAPA – MÍSTO KONÁNÍ

V místě je k dispozici chemické WC a malá chatka s verandou, takže v případě nepříznivého počasí bude možné průběh dění sledovat z místa pod střechou.

POZOR - V místě není voda! Myslíme jako žádná voda (pitná ani užitková).

 

STRAVOVÁNÍ

K obědu bude možné hromadně objednat pizzu. My pro vás připravíme drobné občerstvení. Bude možné si uvařit kávu nebo čaj.

K dispozici bude rychlovarná konvice i mikrovlnka, pokud byste si potřebovali ohřát vlastní jídlo.

 

UBYTOVÁNÍ

Ubytování si řeší každý sám.

Doporučit vám můžeme Rekreační středisko Radíkov - Chatu pod Věží.

 

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Za osobu se psem nebo se psy Kč 3 500,-- (EUR 152,--)

Neřešíme, kolik si s sebou vezmete psů. Pokud jich budete mít více, určíte si jednoho z nich, který bude ten hlavní a zúčastní se komunikací na 100 %. Ostatní psy můžeme využít jako figuranty/učitele pro jiné účastníky. Samozřejmě je také možné nebo dokonce žádoucí některá setkání realizovat s celou vaší smečkou najednou.

Za osobu bez psa - diváka Kč 2 000,-- (EUR 87,--)

V ceně je zahrnut pouze program akce. Není v ní zahrnuto ubytování ani strava.
Absolventi Akademií pro psí instruktory (minulí, současní nebo budoucí) mají nárok na slevu 500,--.

 

JAK SE PŘIHLÁSIT A ZAPLATIT

 1. Vyplňte přihlášku (kopie přihlášky dorazí na váš e-mail)
 2. Do 10ti dnů vám přihlášku e-mailem potvrdíme a vyzveme vás k zaplacení nevratné zálohy ve výši Kč 500,-- (EUR 21,--). Zaplacením zálohy svou přihlášku závazně potvrdíte. Bez zaplacené zálohy budeme vaši přihlášku stále považovat pouze za nezávaznou rezervaci. ZÁLOHA JE NEVRATNÁ, a to za všech okolností.
 3. Po zaplacení zálohy vám vystavíme fakturu na doplatek se splatností do 30.9.2023 (nebo 10 dní, pokud budeme fakturu vystavovat po tomto termínu). Pokud se budete hlásit s fenkou, která se vám před akcí začne hárat a nebude se tedy moci zúčastnit, budeme předpokládat, že se akce zúčastníte pouze jako diváci bez psa a přeplatek vám vrátíme. Samozřejmě, že v takovém případě můžete přijet s jakýmkoliv psem (nějakého jiného psa si půjčit) nebo si za sebe můžete najít náhradníka (podrobnosti níže).

 

ZÁLOHU PROSÍM UHRAĎTE 

V Kč na účet číslo 2801770055/2010

V EUR na účet číslo 2401770056/2010 (IBAN: CZ64 2010 0000 0024 0177 0056)

Jako variabilní symbol prosím použijte číslo mobilu, které jste uvedli v přihlášce. 

 

STORNO POPLATKY

Nevratná záloha je nevratná za všech okolností.

Storno zaplacené přihlášky 1.10.2023 a později - zaplacené vstupné se nevrací. Storno poplatek 100 %.

Pokud se chcete vyhnout storno poplatkům, můžete za sebe poslat náhradníka. Postačí, pokud váš náhradník vyplní přihlášku a do poznámky napíše, že dorazí místo vás. Již zaplacené peníze za přihlášku si potom dořešíte mezi sebou. Náhradník nám pouze doplatí, pokud něco k doplacení bude zbývat.

CO S SEBOU

 • VLASTNÍ VENKOVNÍ ŽIDLIČKU (případně deštník, pláštěnku pro případ nepříznivého počasí a slunečník pro případ příznivého počasí)
 • VODU pro sebe i pro psa na celý víkend. V areálu není žádná!
 • Oblíbené hračky pro vašeho psa, které bude možné použít jako copingovou strategii (pro lepší zvládání stresových situací); pro uklidnění můžeme ve specifických situacích používat též pamlsky rozházené na zem, které si pes bude čenichat
 • Psi by měli mít ideálně postroj
 • Vodítko běžné vycházkové a případně i stopovačku
 • Náhubek, pokud váš má tendence chovat se agresivně a je zvyklý jej nosit
 • Vlastní hrníček na kávu, čaj, džus apod. (ať jsme ekologičtí)
 • Hodit se může i něco na psaní poznámek

Videa a fotky pořízené během akce Vám zašleme v surové podobě zdarma přes úschovnu.

PŘIHLÁŠKA - pro účastníky se psy máme aktuálně plno. Hlásit se ale můžete jako náhradníci nebo diváci bez psa.

Odesláním přihlášky souhlasíte s pořizováním videí a fotografií a jejich následným šířením. Fotografický a audiovizuální materiál pořízený na akci jste povinni užívat v souladu s našimi licenčními podmínkami.

Vybraná hodnota: 0