PSÍ KOMUNIKACE V INSTRUKTORSKÉ PRAXI 3.-4.6.2023 v Uherském Brodě

Aktuálně máme pro účastníky se psem plno (můžete se hlásit jako diváci bez psa nebo již jen jako náhradníci)!

 

Ideální příležitost, jak se naučit řešit problémy psů s jinými psy prostřednictvím metod založených na sociálním učení. Ať už jste majitel psa, který má nějaký problém při setkání se psy (strach, vyjíždění, agresivita, přílišné vzrušení, pubertální období a jiné problémy v komunikaci pes – pes) nebo psí instruktor. Budete mít hned několik příležitostí si všechny aktivity vyzkoušet na vlastní kůži, a to jak v roli majitele psa, tak v roli instruktora (pokud budete chtít):

SETKÁNÍ S PLYŠOVÝM PSEM – ideální pro zhodnocení stavu psa i pro nácvik technik práce se psem v klidu s minimem stresu a časového tlaku

VODÍTKOVÉ TECHNIKY – jak se naučit komunikovat se psem prostřednictvím řeči těla a jak pracovat s vodítkem, abychom psovi pomohli se zvládáním emocí při potkávání psů

ŘÍZENÁ SETKÁNÍ NA VOLNO – jak pomocí řízených setkávání s bezpečností bariérou v podobě plotu naučit psy správné komunikaci, jak dopřát psům ty „správné“ zkušenosti

A jako vedlejší produkt pomůžeme těm z vás, kteří mezi nás přijdete s problémovým psem. V případě psích instruktorů počítáme s tím, že i vy přijedete i se psem (se psy), abychom je mohli do praktických ukázek zapojit.

 

CO MŮŽETE OČEKÁVAT

 • Praktické aktivity se zaměřením na řešení konkrétních problémů při potkávání se psů (jaké problémy budeme řešit, záleží na zúčastněných psech)
 • Konkrétní návody – co, kde, kdy, jak, proč, s kým… pro trénink v řízených podmínkách i v každodenní praxi
 • Propojení dvou pohledů – klient vs instruktor, možnost tréninku instruktorské role
 • Zdokonalení se ve vnímání, chápání, vysvětlování a interpretaci psí komunikace (a neverbální lidské komunikace)
 • Zdokonalení se ve vnímání vlastního těla, ve schopnosti komunikovat řečí těla a předávání těchto dovedností klientům
 • Vzájemné sdílení názorů, rad, pohledů a zkušeností
 • Video a foto materiál, který vznikne během akce, vám bude po jeho zpracování k dispozici pro vaši vlastní instruktorskou praxi a soukromé použití

POZOR – Všechny výše uvedené aktivity budou zaměřené na cíl: naučit psy zvládat setkání a komunikaci s cizími psy. Nejde o nácvik míjení se psů např. na chodníku, kdy po našem psovi požadujeme, aby druhého psa ignoroval, nevšímal si ho – zkrátka s ním nekomunikoval. Nácvik těchto situací není obsahem této akce. Naopak se budeme snažit přítomným psům (a jejich lidem) dopřát co nejvíce příležitostí k rozhovorům.

ZÚČASTNIT SE MŮŽETE JAKO:

Akce je možné se zúčastnit jako aktivní účastník se psem nebo jako divák bez psa. Počítáme s tím, že mnozí máte více psů – můžete si je s sebou vzít všechny. V takovém případě si na místě zvolíte jednoho „hlavního“ z nich, se kterým budeme terapeuticky pracovat. I tak je pravděpodobné, že zapojíme do programu všechny vaše psy jako komunikační partnery. Pokud ne, budete mít dostatečný časový prostor na řádné vyvenčení celé smečky. Diváci se aktivně zapojují do programu – tedy nejsou pouhými pozorovateli.

POZOR – POZOR – POZOR

Všichni přítomní psi musí být schopni samostatně odpočívat mimo dohled majitele v odkládacích kotcích (k dispozici v areálu), v autech (doporučujeme používat chladící plachty – auta není možné zaparkovat v celodenním stínu) nebo v kenelkách/klecích v budově, které si pro ně přivezete. Nebude možné, aby byli poblíž vás (na place mohou být pouze psi, kteří jsou zapojeni do aktivit). V tomto směru předem děkujeme za pochopení a ohleduplnost. Výjimky nebudou z organizačních důvodů možné.

Akce se nesmí účastnit háravé feny – ani nesmí být přítomny v areálu, protože by významným způsobem narušovaly komunikaci psů.

Akcí vás bude za JdeTo Team provázet: Petra Marečková a Hana Böhmová

 

Petra Marečková –  Komunikace přes plot jsem začala dělat zhruba od roku 2015 v rámci svých táborů. Od roku 2018 mám možnost využívat skvělý plac v areálu SOU v Uherském Brodě, a od té doby vypisuji komunikační akce zhruba tři krát, čtyřikrát do roka (některé zvlášť, některé v rámci víkendovek, či táborů). Ve své praxi se převážně zabývám problémovým chováním, kde velkou část tvoří reaktivita na psy. Od roku 2017 vyučuji psí komunikaci na SOU, obor chovatelství-kynologie, kdy v průběhu roku několikrát komunikačky interně pořádáme, druháci pak mají první tři měsíce věnované psí komunikaci, kde se tomuto tématu opět do hloubky věnujeme. Takže za sebe do této akce budu vkládat nejen jak na sestavování interakcí samotných, ale i to, jak učit psovštinu zážitkovou formou 😉 .

Hana Böhmová – Psí komunikace je v různých formách součástí většiny mých převýchovných táborů a víkendů (a nejen těch), které dělám 2x až 6x do roka už… no… tak asi už od roku 2015. Možná i déle 😉 A během té doby jsem myslím k tomuto tématu i přispěla „vynálezy“, třeba jak realizovat „zhodnocení“ chování a problému psa (první setkání), pokud je člověk majitelem pouze smečky čivav a nemůže k němu tedy prakticky vůbec použít své psy. Specializuji se na problémové chování psů, a to zejména na agresi a strach a respektuji, že si majitelé takových psů nemohou v každodenní praxi dovolit, pouštět je v přítomnosti jiných psů z vodítka. Přesto i tito psi sociální kontakt potřebují. Proto se na řízenou psí komunikaci dívám šířeji, a to i ve formě setkání na vodítku. To co přináším do této akce jsou mé zkušenosti, jak dát majitelům psů k dispozici nástroje, jak umožnit psům sociální kontakt bezpečně a smysluplně i v reálném životě. A to tak, aby šlo o komunikaci s minimalizovaným zásahem majitele. Dnes je mnoho těchto technik známých jako BAT.

Tato akce však nestojí pouze na našich zkušenostech. Stojí na vzájemném sdílení zkušeností všech přítomných účastníků a na diskusi nad tématem, situací, úhlem pohledu…. Stojí na možnosti vyzkoušet si „nástroje“ na nečisto v podporující atmosféře, kde si můžete dovolit dělat chyby. Jde o koncept učení se všemi směry navzájem, nejen od „učitelů k žákům“.

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT, POKUD DO TOHO JDETE S NÁMI

PŘÍJEZD - ODJEZD

SOBOTA 3. června 2023

 • začátek v 10 hodin (přijet můžete už cca 30 minut před začátkem, abychom v 10 hodin mohli skutečně začít)
 • předpokládaný konec v 19 hodin (předpokládaný = můžeme skončit dříve, ale také přetáhnout - to bude záležet jen a jen na vás)

NEDĚLE 4. června 2023

 • začátek v 9 hodin (přijet můžete už cca 30 minut před začátkem, abychom v 9 hodin mohli skutečně začít)
 • předpokládaný konec v 17 hodin (předpokládaný = můžeme skončit dříve, ale také přetáhnout - to bude záležet jen a jen na vás)

MÍSTO KONÁNÍ , STRAVOVÁNÍ a UBYTOVÁNÍ

Akce se bude konat ve venkovním areálu (několik oplocených výběhů) středního odborného učilištěK dispozici budeme mít také sociální zařízení a kuchyňku v hlavní budově, kde je i učebna kynologie, kde bude zde možné si v kenelkách/v klecích odložit psy. Parkovat bude možné po obou stranách budovy nebo na parkovišti vedle areálu učiliště. POZOR je zakázáno parkovat na trávě. Proto vám doporučujeme vybavit se chladícími plachtami na auto, pokud si budete chtít psa nechávat v autě.

Střední odborné učiliště Uherský Brod, Vazová 2509

MAPA – MÍSTO KONÁNÍ

Příjezd bude možný minimálně 30 minut před začátkem lekce. POZOR - zkontrolujte si prosím místo konání předem na mapě!!! Navigace nebývají v našem případě příliš spolehlivé a není v našich silách vám všem telefonicky radit, protože telefonicky navádět můžeme vždy jen jednu osobu. Pokud budete přesto bloudit, prosím volejte Petru Marečkovou - 777 967 582.

Během akce bude k dispozici drobné občerstvení. K obědu bude možné si objednat pizzu nebo jiné donáškové jídlo (obvykle využíváme Pizzerii Amos). 

UBYTOVÁNÍ si každý účastník zajišťuje sám. Doporučené možnosti:

 • Psí Park - Petra Marečková, Rudice 164 (dřevostavba se sociálním zařízením, jeden pokoj, kapacita čtyř lůžek), cena 550,--Kč/osoba/noc - e-mail: info@psipark.cz

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Za osobu se psem nebo se psy Kč 3 500,-- (EUR 145,--)
Za osobu bez psa - diváka Kč 2 000,-- (EUR 83,--)
V ceně je zahrnut pouze program akce. Není v ní zahrnuto ubytování ani strava.
Absolventi Akademií pro psí instruktory (minulí, současní nebo budoucí) mají nárok na slevu 500,--.

 

JAK SE PŘIHLÁSIT A ZAPLATIT

 1. Vyplňte přihlášku (kopie přihlášky dorazí na váš e-mail)
 2. Do 10ti dnů vám přihlášku e-mailem potvrdíme a vyzveme vás k zaplacení zálohy ve výši Kč 500,-- (EUR 20,--). Zaplacením zálohy svou přihlášku závazně potvrdíte. Bez zaplacené zálohy budeme vaši přihlášku stále považovat pouze za nezávaznou rezervaci. ZÁLOHA JE NEVRATNÁ.
 3. Po zaplacení zálohy vám vystavíme fakturu na doplatek se splatností do 30.4.2023 (nebo 15 dní, pokud budeme fakturu vystavovat po tomto termínu).

 

ZÁLOHU PROSÍM UHRAĎTE 

V Kč na účet číslo 2801770055/2010

V EUR na účet číslo 2401770056/2010 (IBAN: CZ64 2010 0000 0024 0177 0056)

Jako variabilní symbol prosím použijte číslo mobilu, které jste uvedli v přihlášce. 

 

STORNO POPLATKY

Storno zaplacené přihlášky do 30.4.2023 - vracíme 50 % po odečtení nevratné zálohy. Storno poplatek 50 % z ceny po odečtení nevratné zálohy.

Storno zaplacené přihlášky 19.6.2023 a později - zaplacené vstupné se nevrací. Storno poplatek 100 %.

Pokud se chcete vyhnout storno poplatkům, můžete za sebe poslat náhradníka. O tom nás prosím informujte na e-mail: info@jdeto.team.

CO S SEBOU

 • VLASTNÍ VENKOVNÍ ŽIDLIČKU (případně deštník, pláštěnku pro případ nepříznivého počasí a slunečník pro případ příznivého počasí)
 • Oblíbené hračky pro vašeho psa, které bude možné použít jako copingovou strategii (pro lepší zvládání stresových situací); pro uklidnění můžeme ve specifických situacích používat též pamlsky rozházené na zem, které si pes bude čenichat
 • Psi by měli mít ideálně postroj
 • Vodítko běžné vycházkové a případně i stopovačku
 • Náhubek, pokud váš má tendence chovat se agresivně a je zvyklý jej nosit
 • Vlastní hrníček na kávu, čaj, džus apod. (ať jsme ekologičtí)
 • Hodit se může i něco na psaní poznámek

Videa a fotky pořízené během akce Vám zašleme v surové podobě zdarma přes úschovnu.

PŘIHLÁŠKA - aktuálně máme pro účastníky se psem plno (můžete se hlásit jako diváci bez psa nebo již jen jako náhradníci)

 

Vybraná hodnota: 0

 

Odesláním přihlášky souhlasíte s pořizováním videí a fotografií a jejich následným šířením. Fotografický a audiovizuální materiál pořízený na akci jste povinni užívat v souladu s našimi licenčními podmínkami.