PSÍ KOMUNIKACE V INSTRUKTORSKÉ PRAXI 18.-19.6.2022 v Uherském Brodě

Ideální příležitost, jak se naučit řešit problémy psů s jinými psy prostřednictvím metod založených na sociálním učení. Ať už jste majitel psa, který má nějaký problém při setkání se psy (strach, vyjíždění, agresivita, přílišné vzrušení, pubertální období a jiné problémy v komunikaci pes – pes) nebo psí instruktor. Budete mít hned několik příležitostí si všechny aktivity vyzkoušet na vlastní kůži, a to jak v roli majitele psa, tak v roli instruktora (pokud budete chtít):

SETKÁNÍ S PLYŠOVÝM PSEM – ideální pro zhodnocení stavu psa i pro nácvik technik práce se psem v klidu s minimem stresu a časového tlaku

VODÍTKOVÉ TECHNIKY – jak se naučit komunikovat se psem prostřednictvím řeči těla a pomocí vodítka mu pomoci se zvládáním emocí při potkávání psů

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA PRO PSY – jak pomocí řízeného setkávání naučit psy správné komunikaci, jak dopřát psům ty „správné“ zkušenosti

A jako vedlejší produkt pomůžeme těm z vás, kteří mezi nás přijdete s problémovým psem. V případě psích instruktorů počítáme s tím, že i vy přijedete i se psem (se psy), abychom je mohli do praktických ukázek zapojit.

 

CO MŮŽETE OČEKÁVAT

 • Praktické aktivity se zaměřením na řešení konkrétních problémů (jaké problémy budeme řešit záleží na zúčastněných psech)
 • Konkrétní návody – co, kde, kdy, jak, proč, s kým… pro trénink v řízených podmínkách i v každodenní praxi
 • Propojení dvou pohledů – klient vs instruktor, možnost tréninku instruktorské role
 • Zdokonalení se ve vnímání, chápání, vysvětlování a interpretaci psí komunikace (a neverbální lidské komunikace)
 • Zdokonalení se ve vnímání vlastního těla, ve schopnosti komunikovat řečí těla a předávání těchto dovedností klientům
 • Vzájemné sdílení názorů, rad, pohledů a zkušeností
 • Video a foto materiál, který vznikne během akce, vám bude po jeho zpracování k dispozici pro vaši vlastní instruktorskou praxi a soukromé použití

ZÚČASTNIT SE MŮŽETE JAKO:

Akce je možné se zúčastnit jako aktivní účastník se psem nebo jako divák bez psa. Počítáme s tím, že mnozí máte více psů – můžete si je s sebou vzít všechny.  Je velmi pravděpodobné, že se většina z nich zapojí do programu. Pokud ne, budete mít dostatečný časový prostor na řádné vyvenčení celé smečky. Diváci se aktivně zapojují do programu – tedy nejsou pouhými pozorovateli.

POZOR – POZOR – POZOR

Všichni přítomní psi musí být schopni samostatně odpočívat mimo dohled majitele v odkládacích kotcích (k dispozici v areálu), v autech nebo v kenelkách, které si pro ně přivezete. Nebude možné, aby byli poblíž vás (na place mohou být pouze psi, kteří jsou zapojeni do aktivit). V tomto směru předem děkujeme za pochopení a ohleduplnost. Výjimky nebudou z organizačních důvodů možné.

Akce se nesmí účastnit háravé feny – ani nesmí být přítomny v areálu, protože by významným způsobem narušovaly komunikaci psů.

Akcí vás bude za JdeTo Team provázet: Petra Marečková a Hana Böhmová

 

Petra Marečková –  Komunikace přes plot jsem začala dělat zhruba od roku 2015 v rámci svých táborů. Od roku 2018 mám možnost využívat skvělý plac v areálu SOU v Uherském Brodě, a od té doby vypisuji komunikační akce zhruba tři krát, čtyřikrát do roka (některé zvlášť, některé v rámci víkendovek, či táborů). Ve své praxi se převážně zabývám problémovým chováním, kde velkou část tvoří reaktivita na psy. Od roku 2017 vyučuji psí komunikaci na SOU, obor chovatelství-kynologie, kdy v průběhu roku několikrát komunikačky interně pořádáme, druháci pak mají první tři měsíce věnované psí komunikaci, kde se tomuto tématu opět do hloubky věnujeme. Takže za sebe do této akce budu vkládat nejen jak na sestavování interakcí samotných, ale i to, jak učit psovštinu zážitkovou formou 😉 .

Hana Böhmová – Psí komunikace je v různých formách součástí většiny mých převýchovných táborů (a nejen těch), které dělám 2x až 3x do roka už… no… tak to už bude klidně i takových šest let. Možná víc. To to letí… 😉 A během té doby jsem myslím k tomuto tématu i přispěla „vynálezy“, třeba jak realizovat „zhodnocení“ chování a problému psa (první setkání), pokud je člověk majitelem pouze smečky čivav a nemůže k němu tedy prakticky vůbec použít své psy. Specializuji se na problémové chování psů, a to zejména na agresi a strach a respektuji, že si majitelé takových psů nemohou v každodenní praxi dovolit, pouštět je v přítomnosti jiných psů z vodítka. Přesto i tito psi sociální kontakt potřebují. Proto se na řízenou psí komunikaci dívám šířeji, a to i ve formě setkání na vodítku. To co přináším do této akce jsou mé zkušenosti, jak dát majitelům psů k dispozici nástroje, jak umožnit psům sociální kontakt bezpečně a smysluplně i v reálném životě. A to tak, aby šlo o komunikaci s minimalizovaným zásahem majitele. Dnes je mnoho těchto technik známých jako BAT.

Tato akce však nestojí pouze na našich zkušenostech. Stojí na vzájemném sdílení zkušeností všech přítomných účastníků a na diskusi nad tématem, situací, úhlem pohledu…. Stojí na možnosti vyzkoušet si „nástroje“ na nečisto v podporující atmosféře, kde si můžete dovolit dělat chyby. Jde o koncept učení se všemi směry navzájem, nejen od „učitelů k žákům“.

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT, POKUD DO TOHO JDETE S NÁMI

PŘÍJEZD - ODJEZD

SOBOTA 18. června 2022

 • začátek v 10 hodin (přijet můžete už cca 30 minut před začátkem, abychom v 10 hodin mohli skutečně začít)
 • předpokládaný konec v 19 hodin (předpokládaný = můžeme skončit dříve, ale také přetáhnout - to bude záležet jen a jen na vás)

NEDĚLE 19. června 2022

 • začátek v 9 hodin (přijet můžete už cca 30 minut před začátkem, abychom v 9 hodin mohli skutečně začít)
 • předpokládaný konec v 17 hodin (předpokládaný = můžeme skončit dříve, ale také přetáhnout - to bude záležet jen a jen na vás)

MÍSTO KONÁNÍ , STRAVOVÁNÍ a UBYTOVÁNÍ

Akce se bude konat ve venkovním areálu (několik oplocených výběhů) a ve vnitřních prostorách středního odborného učilištěVnitřní prostory jsou vytápěné na pokojovou teplotu - jde o běžné učebny (bude zde možné si v kenelkách nechat psy). Parkovat bude možné před budovou, přímo na trávě u prostoru, kde budou probíhat komunikace nebo na přilehlém blízkém parkovišti. 

Střední odborné učiliště Uherský Brod, Vazová 2509

MAPA – MÍSTO KONÁNÍ

Příjezd bude možný minimálně 30 minut před začátkem lekce.

Během akce bude k dispozici drobné občerstvení. K obědu, případně k večeři bude možné si objednat pizzu. 

UBYTOVÁNÍ si každý účastník zajišťuje sám. Doporučené možnosti:

 • Psí Park - Petra Marečková, Rudice 164 (dřevostavba se sociálním zařízením, jeden pokoj, kapacita čtyř lůžek), cena 550,--Kč/osoba/noc - e-mail: info@psipark.cz

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Za osobu se psem nebo se psy Kč 3 500,-- (EUR 140,--)

Za osobu bez psa - diváka Kč 2 000,-- (EUR 80,--)

V ceně je zahrnut pouze program akce. Není v ní zahrnuto ubytování ani strava.

Cena je splatná po potvrzení přihlášky.

V Kč na účet číslo 2801770055/2010

V EUR na účet číslo 2401770056/2010 (IBAN: CZ64 2010 0000 0024 0177 0056)

Jako variabilní symbol prosím použijte číslo mobilu, které jste uvedli v přihlášce.  Do 10ti dnů od odeslání přihlášky vám přihlášku potvrdíme. Přihlášku poté závazně potvrdíte zaplacením. Do doby zaplacení považujeme přihlášku pouze za nezávaznou rezervaci.

STORNO POPLATKY

Storno zaplacené přihlášky do 31.5.2022 - vracíme 50 %. Storno poplatek 50 %.

Storno zaplacené přihlášky 1.6.2022 a později - zaplacené vstupné se nevrací. Storno poplatek 100 %.

Pokud se chcete vyhnout storno poplatkům, můžete za sebe poslat náhradníka. O tom nás prosím informujte na e-mail: info@jdeto.team.

CO S SEBOU

 • VLASTNÍ VENKOVNÍ ŽIDLIČKU (případně deštník, pláštěnku pro případ nepříznivého počasí a slunečník pro případ příznivého počasí)
 • Oblíbené hračky pro vašeho psa, které bude možné použít jako copingovou strategii (pro lepší zvládání stresových situací)
 • Psi by měli mít ideálně postroj
 • Vodítko běžné vycházkové a případně i stopovačku
 • Náhubek, pokud váš má tendence chovat se agresivně

Videa a fotky pořízené během akce Vám zašleme v surové podobě zdarma přes úschovnu.

PŘIHLÁŠKA

Vybraná hodnota: 0

 

Odesláním přihlášky souhlasíte s pořizováním videí a fotografií a jejich následným šířením. Fotografický a audiovizuální materiál pořízený na akci jste povinni užívat v souladu s našimi licenčními podmínkami.