PSÍ KOMUNIKACE V INSTRUKTORSKÉ PRAXI 16.-17.10.2021 v Uherském Brodě

Co si představujeme pod pojmem psí komunikace pro tuto akci? Řízená setkání psů s konkrétním cílem. S jakým? Odpověď na tuto otázku se dozvíte na této akci 😉

Akce je určena primárně psím instruktorům a trenérům (budoucím i současným). Je vhodná pro ty, kteří si chtějí obohatit svou praxi o nové přístupy a pohledy, kteří chtějí sbírat nové zkušenosti, stále se učit a neustále se zlepšovat. A také je určena těm, jejichž psi mají nějaký problém v komunikaci s jinými psy a chtěli by jim účinně a efektivně pomoci. Čím větší problém, tím lépe, ať to stojí za to 🙂

Všechny aktivity si osobně vyzkoušíte na vlastní kůži nejen v roli klientů, ale i instruktorů (týká se všech účastníků bez výjimky – uvidíte, bude vás to bavit). Ostatně nejvíc se toho naučíme právě tehdy, když to začneme dělat.

Pokud byste si rádi domluvili ubytování pospolu (výhodnější ceny) nebo spolujízdu, doporučujeme k tomu využít uzavřenou FB skupinu "Instruktoři instruktorům".

MŮŽETE SE TĚŠIT NA

PRAKTICKÁ CVIČENÍ se psy i bez nich, během kterých si vyzkoušíte v roli instruktora vést psí setkání od zhodnocení, přes stanovení si cíle, až po výběr komunikačních partnerů v dalších setkáních.  Na příležitost komentovat psí setkání a dávat instrukce klientům (pochopitelně se zpětnou vazbou, abyste se mohli zlepšovat).

PSÍ SETKÁNÍ NA VODÍTKU = jak pracovat se psy v reálných situacích, kdy je nemůžete pustit na volno. Jak naučit majitele dopřát svým psům  bezpečný a smysluplný sociální kontakt s jinými psy i na vodítku. Jak dosáhnout toho, aby se pes i na vodítku cítil uvolněně a bezpečně. Jak poznat, zda je možné psy na volno pustit.

LEKCE PSÍ KONVERZACE = jak od základů (se) učit vidět, cítit a interpretovat psí řeč (na živo nebo při rozboru videa)

DISKUSE A SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ =  PROČ dopřát psům řízená setkání z hlediska psů i z hlediska jejich majitelů, jaké jsou jejich přínosy nebo rizika, jaký nástroj a kdy zvolit…

CO MŮŽETE OČEKÁVAT

 • Vzájemné sdílení názorů, rad, pohledů a zkušeností
 • Inspirativní hry a aktivity, nové zkušenosti, příležitosti k tréninku instruktorské role
 • Propojení dvou pohledů – klient vs instruktor
 • Zdokonalení se ve vnímání, chápání, vysvětlování a interpretaci psí komunikace (a neverbální lidské komunikace)
 • Zdokonalení se ve vnímání vlastního těla, ve schopnosti komunikovat řečí těla a předávání těchto dovedností klientům
 • Video a foto materiál, který vznikne během akce, vám bude po jeho zpracování k dispozici pro vaši vlastní instruktorskou praxi

ZÚČASTNIT SE MŮŽETE JAKO:

Akce je možné se zúčastnit jako aktivní účastník se psem nebo jako divák bez psa. Počítáme s tím, že mnozí máte více psů – můžete si je s sebou vzít všechny.  Je velmi pravděpodobné, že se většina z nich zapojí do programu. Pokud ne, budete mít dostatečný časový prostor na řádné vyvenčení celé smečky. Diváci se aktivně zapojují do programu – tedy nejsou pouhými pozorovateli.

POZOR – POZOR – POZOR

Všichni přítomní psi musí být schopni samostatně odpočívat mimo dohled majitele v odkládacích kotcích (k dispozici v areálu), v autech nebo v kenelkách, které si pro ně přivezete. Nebude možné, aby byli poblíž vás (na place mohou být pouze psi, kteří jsou zapojeni do aktivit). V tomto směru předem děkujeme za pochopení a ohleduplnost. Výjimky nebudou z organizačních důvodů možné.

Akce se nesmí účastnit háravé feny – ani nesmí být přítomny v areálu, protože by významným způsobem narušovaly komunikaci psů.

Akcí vás bude za JdeTo Team provázet: Petra Marečková a Hana Böhmová

 

Petra Marečková –  Komunikace přes plot jsem začala dělat zhruba pět let zpátky, v rámci svých táborů. Před třemi lety jsem dostala možnost skvělého placu, a od té doby vypisuji komunikační akce zhruba tři krát, čtyřikrát do roka (některé zvlášť, některé v rámci víkendovek, či táborů). Působím v Uherském Brodě, takže chápu, že se zkazka o těchto akcích k vám třeba nedonesla. Ve své praxi se převážně zabývám problémovým chováním, kde velkou část tvoří reaktivita na psy. Tři roky vyučuji psí komunikaci na SOU, obor chovatelství-kynologie, kdy v průběhu roku několikrát komunikačky interně pořádáme, druháci pak mají první tři měsíce věnované psí komunikaci, kde se tomuto tématu opět do hloubky věnujeme. Takže za sebe do této akce budu vkládat nejen jak na sestavování interakcí samotných, ale i to, jak učit psovštinu zážitkovou formou 😉 .

Hana Böhmová – Psí komunikace je v různých formách součástí většiny mých převýchovných táborů (a nejen těch), které dělám 2x až 3x do roka už… no… tak to už bude klidně i takových pět let. Možná víc. To to letí… 😉 A během té doby jsem myslím k tomuto tématu i přispěla „vynálezy“, třeba jak realizovat „zhodnocení“ chování a problému psa (první setkání), pokud je člověk majitelem pouze smečky čivav a nemůže k němu tedy prakticky vůbec použít své psy. Specializuji se na problémové chování psů, a to zejména na agresi a strach a respektuji, že si majitelé takových psů nemohou v každodenní praxi dovolit, pouštět je v přítomnosti jiných psů z vodítka. Přesto i tito psi sociální kontakt potřebují. Proto se na řízenou psí komunikaci dívám šířeji, a to i ve formě setkání na vodítku. To co přináším do této akce jsou mé zkušenosti, jak dát majitelům psů k dispozici nástroje, jak umožnit psům sociální kontakt bezpečně a smysluplně i v reálném životě. A to tak, aby šlo o komunikaci s minimalizovaným zásahem majitele.

Tato akce však nestojí pouze na našich zkušenostech. Stojí na vzájemném sdílení zkušeností všech přítomných účastníků a na diskusi nad tématem, situací, úhlem pohledu…. Stojí na možnosti vyzkoušet si „nástroje“ na nečisto v podporující atmosféře, kde si můžete dovolit dělat chyby. Jde o koncept učení se všemi směry navzájem, nejen od „učitelů k žákům“.

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT, POKUD DO TOHO JDETE S NÁMI

PŘÍJEZD - ODJEZD

SOBOTA 16. října 2021

 • začátek v 10 hodin (přijet můžete už cca 30 minut před začátkem, abychom v 10 hodin mohli skutečně začít)
 • předpokládaný konec v 19 hodin (předpokládaný = můžeme skončit dříve, ale také přetáhnout - to bude záležet jen a jen na vás)

NEDĚLE 17. října 2021

 • začátek v 9 hodin (přijet můžete už cca 30 minut před začátkem, abychom v 9 hodin mohli skutečně začít)
 • předpokládaný konec v 17 hodin (předpokládaný = můžeme skončit dříve, ale také přetáhnout - to bude záležet jen a jen na vás)

MÍSTO KONÁNÍ , STRAVOVÁNÍ a UBYTOVÁNÍ

Akce se bude konat ve venkovním areálu (několik oplocených výběhů) a ve vnitřních prostorách středního odborného učilištěVnitřní prostory jsou vytápěné na pokojovou teplotu - jde o běžné učebny (bude zde možné si v kenelkách nechat psy). Parkovat bude možné před budovou, přímo na trávě u prostoru, kde budou probíhat komunikace nebo na přilehlém blízkém parkovišti. 

Střední odborné učiliště Uherský Brod, Vazová 2509

Příjezd bude možný minimálně 30 minut před začátkem lekce.

Během akce bude k dispozici drobné občerstvení. K obědu, případně k večeři bude možné si objednat pizzu. Budete-li mít povinnost absolvovat před začátkem akce antigenní test, testy zajistíme (cena 50,--).

UBYTOVÁNÍ si každý účastník zajišťuje sám. Doporučené možnosti:

 • Psí Park - Petra Marečková, Rudice 164 (dřevostavba se sociálním zařízením, jeden pokoj, kapacita čtyř lůžek), cena 450,--Kč/osoba/noc - e-mail: info@psipark.cz

MAPA – MÍSTO KONÁNÍ

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Za osobu se psem nebo se psy Kč 3 500,-- (EUR 140,--)

Za osobu bez psa - diváka Kč 2 000,-- (EUR 80,--)

V ceně je zahrnut pouze program akce. Není v ní zahrnuto ubytování ani strava.

Cena je splatná po potvrzení přihlášky.

V Kč na účet číslo 2801770055/2010

V EUR na účet číslo 2401770056/2010 (IBAN: CZ64 2010 0000 0024 0177 0056)

Jako variabilní symbol prosím použijte číslo mobilu, které jste uvedli v přihlášce.  Do 10ti dnů od odeslání přihlášky vám přihlášku potvrdíme. Přihlášku poté závazně potvrdíte zaplacením. Do doby zaplacení považujeme přihlášku pouze za nezávaznou rezervaci.

STORNO POPLATKY

Storno zaplacené přihlášky do 15.9.2021 - vracíme 50 %. Storno poplatek 50 %.

Storno zaplacené přihlášky 16.9.2021 a později - zaplacené vstupné se nevrací. Storno poplatek 100 %.

Pokud se chcete vyhnout storno poplatkům, můžete za sebe poslat náhradníka. O tom nás prosím informujte na e-mail: info@jdeto.team.

CO S SEBOU

 • VLASTNÍ VENKOVNÍ ŽIDLIČKU (případně deštník, pláštěnku pro případ nepříznivého počasí)
 • Oblíbené hračky pro vašeho psa, které bude možné použít jako copingovou strategii
 • Psi by měli mít ideálně postroj
 • Vodítko běžné vycházkové a případně i stopovačku
 • Náhubek, pokud váš má tendence chovat se agresivně

Videa a fotky pořízené během akce Vám zašleme po jejich zpracování zdarma přes úschovnu. Prosíme o trpělivost, zpracování videí může zabrat i několik měsíců.

PŘIHLÁŠKA

Vybraná hodnota: 0

 

Odesláním přihlášky souhlasíte s pořizováním videí a fotografií a jejich následným šířením. Fotografický a audiovizuální materiál pořízený na akci jste povinni užívat v souladu s našimi licenčními podmínkami.