PSÍ KOMUNIKACE V INSTRUKTORSKÉ PRAXI 5.-6.6.2021 v Uherském Brodě

Co si představujeme pod pojmem psí komunikace pro tuto akci? Řízená setkání psů s konkrétním cílem. S jakým? Odpověď na tuto otázku se dozvíte na této akci 😉

Akce je určena primárně psím instruktorům a trenérům, ať již je jim tato práce profesí nebo koníčkem nebo snem, ke kterému teprve míří. Je vhodná pro ty, kteří si chtějí obohatit svou praxi o nové přístupy a pohledy, kteří chtějí sbírat nové zkušenosti a neustále se zlepšovat.

Všechny aktivity si osobně vyzkoušíte na vlastní kůži v roli klientů i instruktorů. Nenechávejte své problémové psy doma, ať to stojí za to 🙂

Pokud byste si rádi domluvili ubytování pospolu (výhodnější ceny) nebo spolujízdu, doporučujeme k tomu využít uzavřenou FB skupinu "Instruktoři instruktorům".

MŮŽETE SE TĚŠIT NA

PRAKTICKÁ CVIČENÍ se psy i bez nich, během kterých si vyzkoušíte v roli instruktora vést psí setkání od zhodnocení, přes stanovení si cíle, až po výběr komunikačních partnerů v dalších setkáních.  Na příležitost komentovat psí setkání a dávat instrukce klientům (pochopitelně se zpětnou vazbou, abyste se mohli zlepšovat).

PSÍ SETKÁNÍ NA VODÍTKU – jak přenést zkušenosti ze setkání psů na volno v bezpečných podmínkách (s bariérou v podobě plotu) do reálného života, a jak naučit majitele dopřát svým psům  bezpečně a smysluplně sociální kontakt s jinými psy.

LEKCE PSÍ KONVERZACE – jak od základů (se) učit vidět, cítit a interpretovat psí řeč (na živo nebo při rozboru videa)

DISKUSE A SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ –  PROČ dopřát psům řízená setkání z hlediska psů i z hlediska jejich majitelů, jaké jsou jejich přínosy nebo rizika, jaký nástroj a kdy zvolit…

CO MŮŽETE OČEKÁVAT

 • Vzájemné sdílení názorů, rad, pohledů a zkušeností
 • Inspirativní hry a aktivity, nové zkušenosti, příležitosti k tréninku instruktorské role
 • Propojení dvou pohledů – klient vs instruktor
 • Zdokonalení se ve vnímání, chápání, vysvětlování a interpretaci psí komunikace (a neverbální lidské komunikace)
 • Zdokonalení se ve vnímání vlastního těla, ve schopnosti komunikovat řečí těla a předávání těchto dovedností klientům
 • Video a foto materiál, který vznikne během akce, vám bude k dispozici pro vaši vlastní instruktorskou praxi

ZÚČASTNIT SE MŮŽETE JAKO:

Akce je možné se zúčastnit pouze jako aktivní účastník se psem. Počítáme s tím, že mnozí máte více psů – můžete si je s sebou vzít všechny.  Je velmi pravděpodobné, že se většina z nich zapojí do programu. Pokud ne, budete mít dostatečný časový prostor na řádné vyvenčení celé smečky.

Všichni přítomní psi by měli být schopni samostatně odpočívat mimo dohled majitele v odkládacích kotcích (k dispozici v areálu), v autech nebo v kenelkách, které si pro ně přivezete. Nebude možné, aby byli neustále při vás (na place mohou být pouze psi, kteří jsou zapojeni do aktivit). V tomto směru předem děkujeme za pochopení a ohleduplnost.

Akcí vás bude za JdeTo Team provázet: Petra Marečková a Hana Böhmová

 

Petra Marečková –  Komunikace přes plot jsem začala dělat zhruba pět let zpátky, v rámci svých táborů. Před třemi lety jsem dostala možnost skvělého placu, a od té doby vypisuji komunikační akce zhruba tři krát, čtyřikrát do roka (některé zvlášť, některé v rámci víkendovek, či táborů). Působím v Uherském Brodě, takže chápu, že se zkazka o těchto akcích k vám třeba nedonesla. Ve své praxi se převážně zabývám problémovým chováním, kde velkou část tvoří reaktivita na psy. Tři roky vyučuji psí komunikaci na SOU, obor chovatelství-kynologie, kdy v průběhu roku několikrát komunikačky interně pořádáme, druháci pak mají první tři měsíce věnované psí komunikaci, kde se tomuto tématu opět do hloubky věnujeme. Takže za sebe do této akce budu vkládat nejen jak na sestavování interakcí samotných, ale i to, jak učit psovštinu zážitkovou formou 😉 .

Hana Böhmová – Psí komunikace je v různých formách součástí většiny mých převýchovných táborů, které dělám 2x až 3x do roka už… no… tak to už bude klidně i takových pět let. Možná víc. To to letí… 😉 A během té doby jsem myslím k tomuto tématu i přispěla “vynálezy”, třeba jak realizovat “zhodnocení” chování a problému psa (první setkání), pokud je člověk majitelem pouze smečky čivav a nemůže k němu tedy prakticky vůbec použít své psy. Specializuji se na problémové chování psů, a to zejména na agresi a strach a respektuji, že si majitelé takových psů nemohou v každodenní praxi dovolit, pouštět je v přítomnosti jiných psů z vodítka. Přesto i tito psi sociální kontakt potřebují. Proto se na řízenou psí komunikaci dívám šířeji, a to i ve formě setkání na vodítku. To co přináším do této akce jsou mé zkušenosti, jak dát majitelům psů k dispozici nástroje, jak umožnit psům sociální kontakt bezpečně a smysluplně i v reálném životě. A to tak, aby šlo o komunikaci s minimalizovaným zásahem majitele.

Tato akce však nestojí pouze na našich zkušenostech. Stojí na vzájemném sdílení zkušeností všech přítomných psích instruktorů a na profesní diskusi nad tématem, situací, úhlem pohledu…. Stojí na možnosti vyzkoušet si “nástroje” na nečisto v podporující atmosféře, kde si můžete dovolit dělat chyby. Jde o koncept učení se všemi směry navzájem, nejen od “učitelů k žákům”.

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT, POKUD DO TOHO JDETE S NÁMI

PŘÍJEZD - ODJEZD

SOBOTA 5. června 2021

 • začátek v 10 hodin (přijet můžete už cca 30 minut před začátkem, abychom v 10 hodin mohli skutečně začít)
 • předpokládaný konec v 19 hodin (předpokládaný = můžeme skončit dříve, ale také přetáhnout - to bude záležet jen a jen na vás)

NEDĚLE 6. června 2021

 • začátek v 9 hodin (přijet můžete už cca 30 minut před začátkem, abychom v 9 hodin mohli skutečně začít)
 • předpokládaný konec v 17 hodin (předpokládaný = můžeme skončit dříve, ale také přetáhnout - to bude záležet jen a jen na vás)

MÍSTO KONÁNÍ , STRAVOVÁNÍ a UBYTOVÁNÍ

Akce se bude konat ve venkovním areálu (několik oplocených výběhů) a ve vnitřních a venkovních prostorách středního odborného učilištěVnitřní prostory jsou vytápěné na pokojovou teplotu - jde o běžné učebny (bude zde možné si v kenelkách nechat psy). Parkovat bude možné před budovou nebo na přilehlém blízkém parkovišti. 

Střední odborné učiliště Uherský Brod, Vazová 2509

Příjezd bude možný minimálně 30 minut před začátkem lekce.

Během akce bude k dispozici drobné občerstvení. K obědu, případně k večeři bude možné si objednat pizzu. 

UBYTOVÁNÍ si každý účastník zajišťuje sám. Doporučené možnosti:

 • Psí Park - Petra Marečková, Rudice 164 (dřevostavba se sociálním zařízením, jeden pokoj, kapacita čtyř lůžek), cena 450,--Kč/osoba/noc - e-mail: info@psipark.cz

MAPA – MÍSTO KONÁNÍ

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Za osobu bez ohledu na počet psů Kč 3 500,-- (EUR 140,--)

V ceně je zahrnut pouze program akce. Není v ní zahrnuto ubytování ani strava.

Cena je splatná v den odeslání přihlášky.

V Kč na účet číslo 2801770055/2010

V EUR na účet číslo 2401770056/2010 (IBAN: CZ64 2010 0000 0024 0177 0056)

Jako variabilní symbol prosím použijte číslo mobilu, které jste uvedli v přihlášce.  Přihlášku považujeme za závaznou až po zaplacení! Již uhrazená cena za akci se v případě neúčasti nevrací. Můžete však za sebe poslat náhradníka. O tom nás prosím informujte na e-mail: info@jdeto.team.

CO S SEBOU

 • Externí disk, pokud si budete chtít nahrát pořízený foto a videomateriál (souhlas GDPR získáte na místě)
 • VLASTNÍ VENKOVNÍ ŽIDLIČKU (případně deštník, pláštěnku pro případ nepříznivého počasí)
 • Oblíbené hračky pro vašeho psa, které bude možné použít jako copingovou strategii
 • Psi by měli mít ideálně postroj
 • Vodítko běžné vycházkové a případně i stopovačku
 • Náhubek, pokud váš má tendence chovat se agresivně

PŘIHLÁŠKA

Vybraná hodnota: 0