Setkání – instruktoři instruktorům 27.-29.11.2020 v Praze

Setkání je určeno psím instruktorům a trenérům, ať již je jim tato práce profesí nebo koníčkem nebo snem, ke kterému teprve míří. Je určeno těm, kteří si chtějí vzájemně naslouchat, vyprávět o svých úspěších i kotrmelcích, vzájemně se obohatit a inspirovat – prakticky i teoreticky – zkrátka si užít čas se svými kolegy.

Pokud je to možné, nechte tentokrát své psy doma. Akce se koná ve vnitřních prostorách v centru Prahy a program se zapojením psů nepočítá. Pokud už si s sebou musíte vzít psa, tak podmínkou je jeho pobyt v kleci nebo v kenelce!

Po přihlášení na akci prosím požádejte o přidání do uzavřené skupiny na Facebooku, abyste si mohli domluvit případné ubytování pospolu (výhodnější ceny) nebo spolujízdu. 

PROGRAM SETKÁNÍ

 

Tématem tohoto setkání budou HRY PRO ÚČASTNÍKY PSÍCH AKCÍ bez psů, kterými můžete nejen obohatit program psích táborů, víkendovek nebo kurzů, ale také:

  • seznámit účastníky mezi sebou navzájem
  • nastartovat spolupráci mezi účastníky a vzájemné sdílení
  • naučit je zážitkovou formou důležité dovednosti, které se jim následně budou hodit pro práci se psy
  • vyzkoušet si na nečisto to, co zatím není reálné se psem (např. závody, zkoušky…)
  • dopřát účastníkům možnost prožít výcvik očima živočicha…

Přijďte se podělit se svými kolegy instruktory, jak to na svých akcích děláte, když už psi nemohou (nebo je záměrně potřebujete nechat odpočívat), ale lidi nechcete nechat zahálet.  Pokud to bude umožňovat prostor, rozhodně si všechny hry vyzkoušíme na vlastní kůži.

Konkrétní program bude domluven přímo na místě. Necháme tomu volný průběh.

 

Setkáním vás bude za JdeTo Team provázet: Hana Böhmová

A rozhodně Vás nenechá zahálet, jelikož její akce se jen hemží zážitkovou pedagogikou 😀 😀

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT, POKUD DO TOHO JDETE S NÁMI

PŘÍJEZD - ODJEZD

Časový rozvrh: závazné jsou pouze začátky, ale ty konce... 😉

Pátek 17:00 - cca 22:00

Sobota 9:00 - cca 20:00

Neděle 9:00 - max. 15:00

Samozřejmě počítáme s tím, že se během poledne rozptýlíme nebo společně půjdeme na oběd. Večeři zajistíme obdobným způsobem nebo využijeme donáškových služeb. Akce se koná v centru Prahy, kde bychom neměli zahynout hlady.

Během dne bude k dispozici drobné občerstvení: káva, čaj, džus, nějaká ta láhev vína a něco malého k zakousnutí...  V klubovně je k dispozici i lednička, pokud byste si chtěli přivést vlastní zásoby.

MÍSTO KONÁNÍ a STRAVOVÁNÍ

Akce se koná v Komunitním centru Kopec spolku Adventor, o. s. - https://www.adventor.org/aktivity/komunitni-centrum-kopec 

Na adrese: Ječná 545/19, Praha 2 - Nové Město

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ SI KAŽDÝ ÚČASTNÍK ZAJIŠŤUJE SÁM

V případě nouze bude možné přespat i přímo v komunitním centru na žíněnce. Vlastní spacák podmínkou.

Parkování doporučujeme u Karlova náměstí, kde jsou fialové parkovací zóny (je třeba zaplatit parkové v automatu s tím, že se platí pouze za všední dny od 8 do 20ti hodin, a v noci a o víkendech je parkování zdarma).

Karlovo náměstí s parkem je také prostor, kde venčíme psy - ovšem je nutné je mít na vodítku.

MAPA – MÍSTO KONÁNÍ

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Za osobu Kč 2000,-- (EUR 80,--) bez ohledu na to, zda se zúčastníte celého setkání nebo jen jeho části dle svých časových možností.

V ceně je zahrnuto drobné občerstvení a konzumace nápojů zdarma v průběhu setkání.  V ceně není v ní zahrnuto ubytování a oběd nebo večeře.

Cena je splatná v den odeslání přihlášky.

V Kč na účet číslo 2801770055/2010

V EUR na účet číslo 2401770056/2010 (IBAN: CZ64 2010 0000 0024 0177 0056)

Jako variabilní symbol prosím použijte číslo mobilu, které jste uvedli v přihlášce.  Přihlášku považujeme za závaznou až po zaplacení! Již uhrazená cena za setkání se v případě neúčasti nevrací. Můžete však za sebe poslat náhradníka. O tom nás prosím informujte na e-mail: info@jdeto.team . 

PŘIHLÁŠKA