ZKOUŠKY animoterapeutických týmů v Heřmanově Městci 19. 2.2024

Zkoušky se konají v souladu se zkušebním řádem JdeTo klubu, z. s. platným od 3.2.2024: ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZKOUŠEK ANIMOTERAPEUTICKÝCH TÝMŮ, a to formou REÁLNÉ ANIMOTERAPEUTICKÉ PRAXE.

PROSÍME, abyste si zkušební řád pečlivě prostudovali.

PODMÍNKOU pro připuštění ke zkouškám je absolvování všech lekcí animoterapeutického kurzu, který je pořádán pod záštitou JdeTo Klubu, z. s. (propozice jsou/budou zveřejněny ZDE).
Součástí tohoto kurzu je i simulovaná animoterapeutická praxe s cizími zvířaty, během které máme možnost posoudit profesní a etické kvality zájemce o zkoušky pro práci se zvířaty.
Bez tohoto kurzu není možné se na zkoušky přihlásit, avšak kurz stačí absolvovat pouze jednou (tj. před první zkouškou).

ZKUŠEBNÍ KOMISAŘKY

Olga Němcová a Veronika Hámková

 

MÍSTO KONÁNÍ ZKOUŠEK

Zkoušky budou probíhat formou reálné praxe v zařízení:

Domov pro seniory Heřmanův Městec

a to ve vile
Pokorného ulice 89
538 03 Heřmanův Městec

MAPA – MÍSTO KONÁNÍ

Parkovat bude možné v blízkosti domova pro seniory (před budovou nebo podél silnice).

Dotazy k místu konání prosím směřujte na Olgu Němcovou – mobil: 775 910 136; e-mail: zverinecnastatku@seznam.cz

Dotazy k přihláškám a platbám směřujte na Hanu Böhmovou – info@jdeto.team

ZKOUŠKY SE KONAJÍ V PONDĚLÍ 19. ÚNORA 2024

Maximální účast na zkouškách jsou minimálně dva a maximálně čtyři týmy.

Uzávěrka přihlášek je 16. února 2024. Nejpozději do tohoto termínu je přihlášený tým povinen zaslat zkušebním komisařům plánovaný program animoterapie, který by měl obsahovat popis cíle nebo tématu terapie a stručný popis jednotlivých aktivit a zapojení zvířete (zvířat) do nich. Program zasílejte na e-mail zverinecnastatku@seznam.cz. Zaslání programu je podmínkou pro připuštění k praktické části zkoušky. Samozřejmě počítáme s tím, že jde o plán, který na místě přizpůsobíte situaci (prostoru, klientům, zvířatům). Jinými slovy: od plánu je možné se libovolně odchýlit. Nicméně vzhledem k tomu, že zkoušky se budou konat s reálnými klienty, potřebujeme si z organizačních důvodů udělat přibližnou představu, jak vaše zkouška bude probíhat.

Zkoušky budou zahájeny ve 12 hodin. Příjezd bude možný již od 11:45. Prosíme, přijeďte včas, aby zkoušky mohly být včas zahájeny.

Předpokládané ukončení zkoušek v 16:30 hodin.

Předpokládaný harmonogram při plné účasti (pokud bude týmů méně, bude upraven):

  • 12:00 – 13:00 organizační úvod a představení animoterapeutických týmů dle zkušebního řádu (fyzický kontakt zk. komisařů se zvířetem a seznámení se se způsobem přepravy a ustájení; představení zvířete a terapeuta)
  • 13:00 – 16:00 animoterapeutická praxe s klienty, po které bude ihned následovat slovní hodnocení (s konkrétním harmonogramem nástupu na zkoušku budete seznámeni v úvodu zkoušek)
  • 16:00 – 16:30 závěrečné vyhodnocení zkoušek (všichni účastníci zkoušek by měli setrvat na místě až do jejich závěru)

PŘIPOMÍNÁME – POZOR: Terapeut je po celou dobu zkoušek plně zodpovědný za své zvíře nebo zvířata. V případě, že jeho zvíře způsobí škodu na majetku nebo způsobí zdravotní újmu klientům, je za tyto škody plně odpovědný. Terapeut je následně povinen nápravu nebo úhradu těchto škod řešit přímo s poškozenou osobou.

CENA ZKOUŠKY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Kč 2 800,– (EUR 117,–) za jeden animoterapeutický tým
Kč 500,– (EUR 21) za diváka (bez zvířete)

Animoterapeutický tým = terapeut a jedna „skupina zvířat“
Každou skupinu zvířat během zkoušky musí reprezentovat minimálně jedno zvíře.
Pokud budete chtít absolvovat více zkoušek v jednom dni (například jednu terapii s koňmi a druhou terapii s kočkami), je nutné vyplnit pro každou zkoušku přihlášku zvlášť a zaplatit za každou zkoušku tuto plnou cenu.

Pokud v rámci jedné zkoušky = jedné terapie nastoupíte zároveň s více zvířaty z různých skupin (např. zároveň s koňmi a s kočkami), je třeba uhradit příplatek viz níže. Na jednu zkoušku lze nastoupit maximálně se zvířaty ze třech různých skupin.

  • Kč 1 100,– (EUR 46,–) příplatek za každou další skupinu zvířat v rámci jedné zkoušky 

Skupiny zvířat dle zkušebního řádu:

a. kočky
b. koně, osli, velbloudi
c. velká hospodářská zvířata (např. krávy, kozy, ovce, lamy, prasata…)
d. drobní savci (např. ježci, králíci, fretky, morčata, činčily, myši, potkani, osmáci, nutrie,
veverky, křečci…)
e. ptáci (např. papoušci, slepice, holubi…)
f. plazi (např. hadi, ještěři, ještěrky…)
g. bezobratlí (např. hmyz, mlži, plži…)

Úspěšný tým získává certifikát pro animoterapii s příslušnou skupinou zvířat. Např. pokud absolvujete úspěšně zkoušku s koněm, získáte certifikát pro animoterapii s koňmi, osli a velbloudy. Animoterapeutické zkoušky jsou zaměřeny na přezkoušení kvalit terapeuta a nikoli jednotlivých zvířat.

Cenu za zkoušky prosím uhraďte na účet ihned poté, co vám e-mailem potvrdíme, že s vámi počítáme.

v Kč 2300999425/2010
IBAN: CZ72 2010 0000 0023 0099 9425 (BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX)

v EUR 2602687873 / 2010
IBAN: CZ71 2010 0000 0026 0268 7873 (BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX)

Jako variabilní symbol uveďte prosím číslo svého mobilu (stejné jako v přihlášce); je-li to možné, uveďte do zprávy pro příjemce své jméno. Pokud o to v přihlášce požádáte, vystavíme vám fakturu.

Neúčast není důvodem pro vrácení již zaplacené částky aneb storno poplatek činí 100 %. Vstupné není ani možné převést na jiný termín zkoušky! Pokud se chcete storno poplatku vyhnout, můžete si za sebe najít náhradníka. O tom nás prosím informujte na info@jdeto.team. Zaplacené vstupné vám pochopitelně vrátíme, pokud by zkoušky nebylo možné realizovat z důvodů na naší straně – tedy na straně pořadatele.

 

POZOR – během zkoušek budou pořizována videa a fotografie. Odesláním přihlášky dáváte souhlas s natáčením a fotografováním Vaší osoby v souladu s PODMÍNKAMI VZNIKU A ŠÍŘENÍ FOTOGRAFIÍ A ZVUKOVĚ-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMŮ. Bez tohoto souhlasu není možné se zkoušek zúčastnit. Videa budou mít přezkušované týmy pro soukromé účely po skončení zkoušek k dispozici v souladu s LICENČNÍMI PODMÍNKAMI pro uživatele vzdělávacích materiálů. Divákům videa nezasíláme. Věříme, že vám videa poslouží nejen jako upomínka, ale především jako benefit v podobě autentických inspirativních a vzdělávacích materiálů.

PŘIHLÁŠKA