OBJEDNÁVKA konzultace – Jana Bystřická

BANKOVNÍ SPOJENÍ

2109602274/2700

IBAN: CZ53 2700 0000 0021 0960 2274