AKADEMIE pro psí instruktory 2022/2023

Do čeho jdeme:

JAK pracovat se psy, s klienty i sám se sebou, tak o tom je Akademie.
Můžete se těšit, že se budete učit, učit a učit:

 • JAK ROZUMĚT PRINCIPŮM A METODÁM UČENÍ, A JAK A KDY JE POUŽÍT V PRAXI  
 • JAK VYSVĚTLOVAT, NASLOUCHAT, POMÁHAT…  
 • JAK POROZUMĚT PSÍ ŘEČ 
 • JAK KOMUNIKOVAT S KLIENTY  
 • JAK VĚDOMĚ POUŽÍVAT ŘEČ TĚLA  
 • JAK A CO UČIT JAKO ZÁKLADY PRO SPORTOVNÍ KARIÉRU  
 • JAK A CO UČIT RODINNÉHO PSA  
 • JAK SI PORADIT S PROBLÉMOVÝM CHOVÁNÍPSŮ (STRACH – AGRESE 
 • JAK (SE) MOTIVOVAT  
 • JAK PRACOVAT SE STRESEM A BÝT TEĎ A TADY  
 • JAK PRACOVAT S RŮZNÝMI POVAHOVÝMI TYPY LIDÍ A PSŮ 
 • JAK PŘIJÍMAT A POSKYTOVAT OTEVŘENOU ZPĚTNOU VAZBU  
 • JAK SPOLUPRACOVAT A SDÍLET 
 • JAK NEZAPOMÍNAT NA ETICKÉ A MORÁLNÍ HODNOTY  
 • JAK SE NEBÁT CHYB A VYTĚŽIT Z NICH MAXIMUM 

Každý

milovník psů

se může stát

profesionálem

Po absolvování Akademie se budete orientovat v teoretickém i v praktickém uplatnění operantního podmiňování. Naučíte se používat základní metody tréninku: tvarování, navádění, cílení a zachycení. A budete umět používat kvadranty operantního podmiňování a behaviorální analýzu při  výchově i tréninku psů a zejména při řešení problémů.

V teorii i po praktické stránce se naučíte používat metody klasického podmiňování: podmiňování, protipodmiňování, postupnou desenzitizaci a zaplavení.

Všechny pojmy a metody se naučíte vysvětlovat srozumitelně, jednoduše a poutavě svým klientům. Získáte portfólio dovedností, aktivit, cvičení a her, díky kterým budete připraveni vést kurzy, semináře i individuální konzultace pro začátečníky i pokročilé a řešit běžné i vážnější problémy psů – například pozornost, sebekontrolu, motivaci, problémy se zvládáním samoty, vycházkovou chůzi na prověšeném vodítku, přivolání apod. Také se naučíte základy práce s agresivními a bojácnými psy. Budete se orientovat v problematice stresu a budete umět stres řešit z preventivního, krizového i dlouhodobého hlediska.

Získáte základní vhled do psí komunikace, a to jak ve smyslu pes – pes, tak ve smyslu pes – člověk. Naučíte se používat sociální učení ve své kynologické praxi. Samozřejmostí je i pokročilá práce s vodítkem a řešení problémů bez použití pamlsků. Dozvíte se, jak vědomě vnímat psí i lidskou neverbální komunikaci a jak ji používat v praxi. Naučíte se pracovat s různými povahovými typy lidí i psů. Budete umět srozumitelně komunikovat s klienty, motivovat je a podporovat.

Budete mít za sebou několik desítek zkušeností z praxe se skutečnými klienty a s cizími psy.

Naučíte se používat základní nástroje pro úspěšné online poskytování služeb.

Získáte přátele a kontakty, které přetrvají i po skončení Akademie. Akademií to teprve začíná!

Jak na to jdeme:

 • INDIVIDUÁLNĚ – umíme každou minutu přizpůsobit tomu, co nejvíce potřebujete   
 • SROZUMITELNĚ – i tu nejsložitější teorii vysvětlujeme lidsky  
 • PRAKTICKY – co se naučíte a dozvíte, můžete rovnou vzít a začít používat  
 • HRAVĚ – trénink dělá mistra, a proto si vše vyzkoušíte a zažijete na vlastní kůži  
 • POHODOVĚ – i bez zkoušek ze sebe vydáte a naučíte se maximum  

Vaši píli oceníme CERTIFIKÁTEM

Podmínkou pro získání certifikátu je 100% splnění všech domácích úkolů.

Přílohou každého certifikátu bude vaše osobní hodnocení!

Pokud budete na některé z lekcí chybět nebo budete řešit jiný problém, vyřešíme to individuálně (nejčastěji si budete moci nahradit lekci online formou v rámci Online Akademie).

Zcela úmyslně není tento kurz akreditován – kurz tvoříme na míru účastníkům, nikoliv na míru úředníkům a papírům.

Pro koho je Akademie určena

Akademie je otevřena všem, kdo mají zájem se sebevzdělávat a získávat nové zkušenosti. Není pro nás podstatné, zda toužíte po kariéře psího instruktora, nebo jím už třeba jste. Věříme, že nabyté dovednosti a znalosti lze uplatnit na mnoha místech – veterináři, chovatelé, majitelé psích hotelů… Vstupní podmínkou pro nás proto je, že se chcete učit. Jsme připraveni i na naprosté začátečníky.

Pokud dáváte přednost ONLINE výuce, nepřehlédněte naši ONLINE Akademii 2022/2023.

Jsme připraveni na nepředvídatelné události

V případě, že by nastaly nepředvídatelné události jako jsou povodně, sněhová kalamita, zemětřesení, pandemie apod., budeme na takové situace  (a na krizová rozhodnutí vlády) pružně reagovat – například:

 • Pokud se nebudete moci některé z lekcí zúčastnit (např. z důvodu nachlazení), obdržíte od nás výukové materiály, fotky, videa a domácí úkoly, abyste udrželi krok s ostatními a budete se moci o týden později zúčastnit lekce Online Akademie.
 • Pokud to bude nutné, můžeme s vámi pracovat v menších skupinkách (do 10ti nebo 6ti osob) s tím, že všichni se průběžně potkáte se všemi instruktory, ale nebudete se mísit mezi sebou navzájem.
 • Pokud nám bude znemožněno potkat se osobně, budeme se po nezbytně nutnou dobu setkávat on-line. I v případě on-line výuky můžete očekávat interaktivní výuku maximálně naživo.
 • A kromě toho, jsme přesvědčeni, že každý problém má své řešení, jen jde o to ho najít. A my hledat umíme a hledáme rádi 🙂

Kdo to toho jde - instruktorky

Hana Böhmová - Tereza Hoření - Petra Marečková

Máme mnoho společného:

Psi jsou naši parťáci, respektujeme je a oni respektují nás.
Máme dlouholeté zkušenosti s učením lidí a psů a chceme se o ně podělit.
Baví nás moderní, aktivní, zážitkové a sebezkušenostní styly učení.
Jsme kreativní, nebojíme se dělat věci jinak a zkoušet nová řešení.
Věříme svým žákům, že dokáží, co si umanuli, a chceme jim pomoci, splnit si sny.

A přitom jsme každá jiná:

Hana Böhmová

krizový manager a motor

"Kde jiní vidí problém, já vidím příležitost"

Nejbohatší zkušenosti:
canisterapie a příprava canisterapeutických týmů, problémové chování psů, výchova rodinného psa

Kvalifikace navíc:
zážitková pedagogika, krizová intervence, facilitace, účetní

Tereza Hoření

důsledná učitelka s mateřským přístupem

"Dívám se na svět z té lepší stránky, i když to občas dá zabrat"

Nejbohatší zkušenosti:
trénink a posuzování dogdancingu, výchova rodinného psa
Kvalifikace navíc:
chovatelství, tanec, firemní vzdělávání dospělých, ITosobní rozvoj

Petra Marečková

empatická umělkyně milující lidi i psy

"Múza nikdy nespí"

Nejbohatší zkušenosti:
agility, výchova rodinného psa, problémové chování
Kvalifikace navíc:
fotografie, učitelka na střední škole, vedení psí školy s více instruktory

S kým se vzájemně podporujeme:

Střední odborné učiliště Uherský Brod nás podpořilo tím, že umožní konání Akademie ve svých prostorách. A my podpoříme jejich vybrané studenty tím, že jim umožníme absolvovat Akademii zdarma.

Co potřebujete vědět, pokud to toho jdete s námi:

Termíny a místo setkání

Kurz sestává ze sedmi prodloužených víkendů a jednoho táborového pobytu. Pokud si to situace vyžádá (bude nutný další trénink nebo "doučování"), setkáme se mezi víkendy ještě formou on-line konzultace/setkání (termín bude stanoven po dohodě). Celkem vás bude čekat minimálně 180 hodin přímé výuky a k tomu více jak 15 hodin video materiálů (návody, postupy, video-prezentace, podcasty...) a desítky stran infografiky.

Akademii není možné absolvovat bez vlastního psa. Prosím počítejte s tím, že vaši psi se budou moci zúčastnit z prostorových a z programových důvodů jen některých lekcí. S jejich účastí na táborovém pobytu naopak počítáme.

Během Akademie budete dostávat i domácí úkoly spočívající v praktických cvičeních a v samostudiu materiálů. Splnění domácích úkolů je podmínkou získání certifikátu a absolvování Akademie. Počítejte prosím s časovou náročností úkolů cca 10 - 20 hodin měsíčně.

K pohodovému absolvování Akademie budete potřebovat kromě psa s příslušenstvím i počítač s webkamerou, kvalitní internetové připojení a mobil nebo kameru za účelem natáčení videozáznamů.

Víkendová setkání

Setkání  naživo se budou konat ve vnitřních a venkovních prostorách středního odborného učilištěV zimním období budou vnitřní prostory vytápěné na pokojovou teplotu – jde o běžné učebny. Parkovat bude možné před budovou nebo na přilehlém blízkém parkovišti. 

Během víkendových setkání bude k dispozici drobné občerstvení. Zajistíme také obědy, které však nejsou zahrnuty v ceně kurzu.  

Časový rozvrh setkání:

 • pátek 17:00 – 20:00
 • sobota 9:00 – 18:00
 • neděle 9:00 – 15:00

Místo

Střední odborné učiliště Uherský Brod, Vazová 2509

Příjezd bude možný minimálně 30 minut před začátkem lekce.

odkaz na mapu

Lekce

1. lekce  7.-9.10.2022
2. lekce 4.-6.11.2022
3. lekce 2.-4.12.2022
4. lekce 13.-15.1.2023
5. lekce 17.-19.2.2023
6. lekce 17.-19.3.2023
7. lekce 21.-23.4.2023

Táborový pobyt

Tábor se bude konat v areálu ZKO Kyjov Boršov – http://www.zko-kyjovborsov.cz/ubytovani/, kde pro vás bude zajištěno ubytování na pokojích a stravování. Ubytování ani stravování není zahrnuto v ceně kurzu! Konkrétní informace k táborovému pobytu obdržíte v průběhu kurzu.

Místo

Areál ZKO Kyjov Boršov

Za Humny 3301/18, Kyjov – Boršov

odkaz na mapu

Termín

9.-15.6.2023

Online konzultace/setkání

Online konzultace/setkání mezi jednotlivými lekcemi se budou konat prostřednictvím platformy Zoom nebo Clickmeeting. Termíny online konzultací si stanovíme po vzájemné dohodě v průběhu Akademie.

Domácí úkoly

Domácí úkoly budou sestávat

 • ze cvičení s vašimi psy – cvičení budete natáčet a videa nahrávat na Youtube
 • z online individuálního i skupinového tréninku (spolužáků nebo „pokusných králíků“)
 • z výroby online materiálů jako je krátká přednáška/video-prezentace nebo video návod na trénink se psy
 • ze samostudia – obdržíte námi zpracované materiály zejména ve formě videí, handoutů, webcastů apod.
 • z dotazníkových cvičení apod.

Cena akademie

Cena akademie – platba v Kč

Kč 36 900,–

(nejsme plátci DPH)

Záloha 2 900,- Kč je splatná zároveň s podáním přihlášky. Záloha je nevratná! Zálohu vracíme pouze v případě, že dojde ke zrušení Akademie z důvodů na naší straně.

Zálohu uhraďte na číslo účtu: 2801770055/2010. Jako variabilní symbol použijte číslo svého mobilu, které jste uvedli v přihlášce.

Cena akademie – platba v EUR

EUR 1 537,–

(nejsme plátci DPH)

Záloha 120,– EUR je splatná zároveň s podáním přihlášky. Záloha je nevratná! Zálohu vracíme pouze v případě, že dojde ke zrušení Akademie z důvodů na naší straně.

Zálohu uhraďte na číslo účtu – IBAN: CZ64 2010 0000 0024 0177 0056. Jako variabilní symbol použijte číslo svého mobilu, které jste uvedli v přihlášce.

Do seznamu přihlášených účastníků budete zapsání až po zaplacení zálohy. Nezapomeňte si po přihlášení zažádat o členství v FB skupině určené jen pro účastníky kurzu "Akademie pro instruktory 2022/2023". Můžete jí využít například k domluvení si spolujízdy. Po přihlášení a zaplacení zálohy obdržíte fakturu na zbylou částku, se splatností dva měsíce, nejpozději však do 23. září 2022.

Vzhledem k výši ceny kurzu vám rádi vyjdeme vstříc formou splátkového kalendáře. Nejzazší splatnost ceny kurzu je do 30.4.2023. Rozvržení splátek si sami navrhněte, budeme pouze hlídat, zda svůj návrh dodržujete. Návrh splátkového kalendáře prosím uveďte do přihlášky.

POZOR - Odesláním přihlášky a zaplacením nevratné zálohy uzavíráte kupní smlouvu - tj. zavazujete se uhradit plnou cenu kurzu. Jakmile do Akademie nastoupíte - tj. absolvujete první lekci, již nevracíme peníze a budeme trvat na doplacení plné ceny, a to i v případě, že jste využili možnosti splátkového kalendáře. Neneseme ekonomickou zodpovědnost za komplikace a tedy případnou neúčast z důvodů na vaší straně. Peníze budeme vracet pouze v případě, že se Akademie nebude v plném rozsahu konat z důvodů na naší straně.

POZOR – během akce budou pořizována videa a fotografie. Odesláním přihlášky dáváte souhlas s natáčením Vaší osoby v souladu s PODMÍNKAMI VZNIKU A ŠÍŘENÍ FOTOGRAFIÍ A ZVUKOVĚ-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMŮ POŘIZOVANÝCH NA AKCIBez tohoto souhlasu není možné se akce zúčastnit. Videa a fotografie budete mít pro soukromé účely po skončení akce (lekce) k dispozici. Věřím, že vám poslouží nejen jako upomínka, ale především jako benefit v podobě autentických vzdělávacích materiálů.

PŘIHLÁŠKA