Když má pes problém zůstat sám

Nechci vyloučit možnost, že problém s nezvládáním samoty může mít jednu jedinou příčinu. Ale ve většině případů šlo o kombinaci tří základních vlivů, a to v různém poměru. Všechny tyto tři vlivy bývají provázené do jednoho klubka a vzájemně se ovlivňují.

více

Nejsou tresty jako tresty

Život není černobílý, život je život a nic není ze své podstaty zlé nebo dobré. I trest je jen nástroj a záleží na tom, kdo jej drží v ruce a s jakým záměrem jej používá.

více

Vnitřní a vnější motivace

Na motivaci jako takovou se můžeme dívat ze dvou hledisek. Jako na obchodní vztah nebo jako na proud emocí, který nás strhává. Motivaci totiž máme vnitřní a vnější. Nechápejme ale toto členění tak, že mezi těmito dvěma motivacemi je tlustá dělicí čára. Jsou spíše jako dvě větve téhož stromu, které sice jsou každá samostatná, ale zároveň jsou spojené jedním kmenem; jsou jedním stromem.

více

Copingové strategie

Copingové strategie jsou stručně řečeno způsoby, kterými se uklidňujeme, a tím se vyrovnáváme se stresem. I psi mají svůj repertoár copingových strategií.

více

Psí intimní zóna

Jednou z cest, jak vysvětlit majitelům, co se děje a proč je jejich pes při setkání s jiným psem nevrlý, je popsání situace z pohledu psa pomocí „intimní zóny“.

více

Psí život s lidmi

Ještě před nějakými padesáti lety bylo psů, kteří by byli považováni za členy rodiny a žili, jak je dnes zvykem, uvnitř v domě nebo v bytě, spali s majiteli v posteli a majitelé s nimi trávili svůj volný čas, naprosté minimum.

více

Psí konverzační kartičky – seznamka pro pejskaře

Družná atmosféra, vzájemné sdílení a fandění si není samozřejmostí. Pokud chceme, aby na konci akce účastníci konstatovali, že ta akce byla super, protože se sešla príma parta lidí, je často potřeba tomu trochu pomoci.

více