PROJEKT – Jak na psí samotu

Nadstavbový projekt pro absolventy Akademie pro psí instruktory

Podmínkou pro zapojení se do projektu JAK NA PSÍ SAMOTU je úspěšné absolvování Akademie pro psí instruktory (online nebo naživo).

CÍLE PROJEKTU

  1. Poskytovat online poradenství majitelům psů, kteří mají problémy se zvládáním samoty, a to zejména formou placených individuálních konzultací nebo zdarma v rámci podpůrné skupiny na Facebooku nebo prostřednictvím besedowebinářů.
  2. Umožnit absolventům Akademie pro psí instruktory si i nadále rozšiřovat své vzdělání a dovednosti, protože specializace na téma psí samoty vyžaduje komplexní přístup. Vytvořit tým specialistů, kteří se zaměřují právě na téma psí samoty.
  3. Ulehčit absolventům Akademie pro psí instruktory start jejich kynologické kariéry a dostat je do povědomí pejskařské veřejnosti. Případně rozšířit spektrum jimi již nabízených služeb.

JAK SE DO PROJEKTU ZAPOJIT A CO VÁS ČEKÁ

Přijímání nových členů do projektu bude probíhat "ve vlnách" - až se sejde dostatečné množství zájemců, pustíme se do toho.
Máte-li zájem o zapojení se do projektu, stačí se přihlásit:

PODMÍNKY PRO ZAPOJENÍ SE DO PROJEKTU

1.  ČLENSTVÍ VE SPOLKU JDETO KLUB
Podmínkou pro zapojení se do projektu je členství ve spolku JdeTo Klub, z. s. Se členstvím je spojeno také placení členských příspěvků, o jejichž výši rozhoduje výkonný výbor spolku. Minimální doba zapojení se do projektu je 12 měsíců. Po tuto dobu se také zavazujete k placení členských příspěvků.

2.  ÚVODNÍ PROŠKOLENÍ - JAK NA SAMOTU
Úvodní proškolení probíhá formou online besedowebinářů. Úvodní proškolení je placené a je přístupné všem členům spolku. Pro účast není nutné se následně závazně zapojit do projektu "Jak na psí samotu". Nicméně proškolení je pro účastníky projektu POVINNÉ. Samozřejmě děláme záznam, který budete mít následně k dispozici.

3.  PRAKTICKÉ ZAPOJENÍ SE DO PROJEKTU
Předpokládáme, že v rámci projektu budete prostřednictvím naší webové stránky poskytovat zájemcům online individuální konzultace, a to za domluvenou jednotnou cenu. Zároveň se dle svých možností a konkrétních úkolů budete zapojovat do osvětové činnosti - např. formou poradenství v podpůrné FB skupině, účastí na besedowebinářích, psaním článků, vytvářením infografiky, video návodů apod. V rámci projektu budeme podporovat pořádání vašich dalších akcí týkajících se samoty a prevence problémů se samotou např. semináře a tréninky naživo, online výzvy, online kurzy... V takovém případě rádi zveřejníme na našem webu odkaz na vaše propozice. Samozřejmostí bude průběžná prezentace a propagace naší činnosti zejména na sociálních sítích.

4.  KOMUNITNÍ FUNGOVÁNÍ (spolupráce)
Stanete se součástí komunitního projektu = budeme společně pracovat na tom, aby vše hladce fungovalo a vy i naši klienti jste chrochtali blahem 🙂

Pokud narazíte na problém, budete mít možnost jej konzultovat s dalšími účastníky nebo vedoucí projektu. Průběžně budeme pořádat supervizní, tréninková a konzultační setkání, která budou takovým "hnacím motorem" projektu. Bude to pro nás příležitost sdílet si zajímavé případy a zkušenosti, a také možnost, jak se podělit se o své radosti a strasti. Zároveň zde ale budeme řešit fungování a organizaci projektu jako takového a společně hledat cesty jak jej vylepšit, jak jej ještě lépe prezentovat a propagovat, a jak se na této činnosti budeme vzájemně podílet.

Pořadatelem tohoto projektu je JdeTo Klub, z. s. (IČO: 047 89 997)