PROJEKT – Jak na psí samotu

Nadstavbový projekt pro absolventy Akademie pro psí instruktory

Podmínkou pro zapojení se do tohoto projektu je úspěšné absolvování Akademie pro psí instruktory (online nebo naživo) a členství ve spolku JdeTo Klub, z. s.

CÍL PROJEKTU

Vytvořit a provozovat poradnu pro majitele psů, kteří mají problémy se zvládáním samoty. Kromě řešení konkrétních problémů (zejména formou online individuálních konzultací) budeme poskytovat i poradenství týkající se prevence problémů se samotou a dalších témat souvisejících s odpočíváním, čekáním a odložením psů v nejrůznějších situacích a prostředích.

 

JAK SE DO PROJEKTU ZAPOJIT A CO VÁS ČEKÁ

 

1.  ČLENSTVÍ VE SPOLKU JDETO KLUB
Se členstvím je spojeno také placení členských příspěvků, o jejichž výši rozhoduje výkonný výbor spolku. Případná změna členských příspěvků bude nejprve projednána s účastníky projektu.

Aktuálně členský příspěvek činí Kč 700,-- měsíčně s tím, že členské příspěvky se platí až od měsíce, kdy bude projekt spuštěn pro veřejnost. Přihlášením k účasti v projektu se zavazujete hradit členské příspěvky minimálně po dobu dvanácti měsíců. I v případě, že z projektu odstoupíte nebo přestanete být členem spolku, jste povinni tyto členské příspěvky doplatit tak, aby jejich úhrnná výše činila minimálně Kč 8 400,--.

Členské příspěvky činí Kč 700,-- (EUR 29,--) měsíčně

Účet pro platby v Kč 2300999425/2010
IBAN: CZ72 2010 0000 0023 0099 9425 (BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX)

Účet pro platby v EUR 2602687873 / 2010
IBAN: CZ71 2010 0000 0026 0268 7873 (BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX)

Jako variabilní symbol prosím použijte číslo mobilu, které jste uvedli v přihlášce.
Příspěvek za příslušný měsíc je splatný v měsíci, za který se platí (např. příspěvek za prosinec je potřeba uhradit v prosinci)

PŘIHLÁŠKA K PROJEKTU (a ke členství)

STANOVY SPOLKU

Pokud budete mít zájem zapojit se do projektu v jeho průběhu později, vyplňte prosím přihlášku ke členství. Jakmile budeme připraveni na přijímání nových členů, budeme vás kontaktovat.

 

2.  ÚVODNÍ PROŠKOLENÍ - JAK NA SAMOTU

Úvodní proškolení proběhne formou tří online besedowebinářů prostřednictvím aplikace Zoom.

  • pondělí 9. října 2023 (19:00 - cca 22:00) - LINK - Meeting ID 843 4434 0825
  • pondělí 16. října 2023 (19:00 - cca 22:00) - LINK - Meeting ID 899 4989 6952
  • pondělí 23. října 2023 (19:00  - cca 22:00) - LINK - Meeting ID 860 9300 4038

Cena úvodního proškolení činí Kč 1 500,-- (EUR 62,50) za všechny tři besedowebináře. Cenu prosím uhraďte nejpozději do 30.11.2023 stejným způsobem jako členské příspěvky (viz výše). Pokud byste potřebovali vystavit fakturu, požádejte nás o ní prosím e-mailem - info@jdeto.team.

Úvodní proškolení je přístupné všem členům spolku. Pro účast není nutné závazné zapojení se do projektu "Jak na psí samotu" ani není třeba se nějak speciálně hlásit, zkrátka přijďte. Proškolení je pro účastníky projektu POVINNÉ. Samozřejmě že budeme dělat záznam, který budete mít následně k dispozici.

 

3.  PRAKTICKÉ ZAPOJENÍ SE DO PROJEKTU (finanční přínos)

Předpokládáme, že v rámci projektu budete prostřednictvím naší webové stránky poskytovat zájemcům online individuální konzultace, a to za domluvenou jednotnou cenu, která v základu činí Kč 700,-- za hodinu. V rámci projektu však budeme podporovat i pořádání dalších vašich akcí týkajících se samoty a prevence problémů se samotou např. semináře a tréninky naživo, online výzvy, online kurzy... V takovém případě rádi zveřejníme na našem webu odkaz na vaše propozice. Samozřejmostí bude průběžná prezentace a propagace naší činnosti zejména na sociálních sítích.

Uvítáme, pokud se budete podílet i na provozních záležitostech projektu, a to dle svých schopností a možností. Například formou tvorby obsahu na sociálních sítích, komunikací s členy facebookové podpůrné skupiny, vytvářením infografiky, video návodů, článků a dalších materiálů, které budou pro zájemce k dispozici zdarma nebo je budeme využívat v rámci našich konzultací jako "výukový materiál".  Tyto aktivity budou pochopitelně v rámci rozpočtu projektu placené.

 

4.  KOMUNITNÍ FUNGOVÁNÍ (spolupráce)

Stanete se součástí komunitního projektu = budeme společně pracovat na tom, aby vše hladce fungovalo a vy i naši klienti jste chrochtali blahem 🙂

Pokud narazíte na problém, budete mít možnost jej konzultovat s dalšími účastníky projektu, nebo využít placených individuálních konzultací.

Přibližně jednou za tři měsíce budeme pořádat supervizní setkání, která budou takovým "hnacím motorem" projektu. Bude to pro nás příležitost sdílet si zajímavé případy a zkušenosti, a také možnost, jak se podělit se o své radosti a strasti. Zároveň zde ale budeme řešit fungování a organizaci projektu jako takového a společně hledat cesty jak jej vylepšit, jak jej ještě lépe prezentovat a propagovat, a jak se na této činnosti budeme vzájemně podílet.

 

Pořadatelem tohoto projektu je JdeTo Klub, z. s. (IČO: 047 89 997)